The post Trà Vinh: Video Lễ khởi công xây dựng nhà an dưỡng tuổi hạc tại Tịnh xá Ngọc Trường appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.