Thực hiện: Phật sự Online TV

The post Trà Vinh: Video Lễ Truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão HT. Jayarakkhito Sơn Khune appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.