Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2022, tức ngày 15 tháng 11 năm Nhâm Dần, tại chùa Bằng (số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã hoan hỷ tổ chức lễ hằng thuận cho ba đôi bạn trẻ: Nguyễn Trường Chung – pháp danh Minh Chính và Tô Minh Hương – pháp danh Diệu Trí; Phạm Quốc Minh – pháp danh Minh Khánh và Nguyễn Diệu Linh – pháp danh Diệu Trang; Nguyễn Thái Hưng – pháp danh Minh Thịnh và Nguyễn Quỳnh Trang – pháp danh Diệu Hảo.
Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng sự tham dự của đại diện họ hàng hai bên gia đình, ba đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng.
Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, ba đôi bạn trẻ đã được Hòa thượng trụ trì tác pháp quy y Tam Bảo và trao truyền Ngũ Giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại. Ba đôi tân lang tân nương đã được lắng nghe Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sinh. Hòa thượng khuyến tấn ba đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.
Tiếp theo, ba đôi bạn trẻ đã trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng minh chúc phúc của chư tôn đức, cùng lễ tạ Tam Bảo, tạ ơn cha mẹ và hành lễ với nhau tôn trọng sự bình đẳng.
Trong không gian thiêng liêng, ba đôi bạn trẻ đã đối trước chư tôn đức đọc lời thệ nguyện kết hôn. Cuối buổi lễ, Hòa thượng trụ trì cùng toàn thể đại chúng đã thành kính làm lễ niêm hương bạch Phật, chúc phúc cho ba đôi trẻ “trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê“.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Diệu Tường