Trực tiếp: Lễ khai mạc chương trình họp mặt hội cựu sinh viên HVPGVN tại TP.HCM