TRỰC TIẾP VÀ LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2021 (click để xem chương trình phát sóng đang diễn ra)

0

 

00h00 Lạy Phật Sám hối
00h52 TCVHPG (Số 376) – Tháng Mười Yêu Thương
01h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản
Bát chánh đạo – Con đường giác ngộ
Đại đức Thích Trung Hạnh
02h00 Bản Tin Phật Sự ngày 22
02h30 CẮM HOA HỘI NGHỊ 01
02h42 TCVHPG (Số 376) – Ứng Dụng Thiền Chánh Niệm
03h00 Trì tụng kinh Dược Sư
04h00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản
Bát Đại Nhơn Giác – Điều giác ngộ thứ 3
TT. Thích Minh Nhẫn
05H00 Lạy Phật Sám hối
05h45 Đọc lại TCVHPG (Tập 2) – Tìm Lại Dấu Tích Của Quốc Tự Khải Tường Xưa Tác giả: Trần Đình Sơn
06h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản
Lục Hòa – Sư cô Thích Nữ Minh Việt
07h00 Tin tức hoạt động Phật sự
07h30 Chuyện Cửa Thiền Phần 1: Vua Trần Nhân Tông lên núi Yên tử gặp Thiền Sư Viên Chứng
LỜI PHẬT DẠY
7h40 Suy Nghiệm Lời Phật: “10 Lời Phật Dạy Về Cuộc Sống”
7h50 Nhạc Phật giáo
Thiêng liêng với ca khúc: Ca Ngợi Đức Thê Tôn | Quách Tuấn Du | Vesak 2019
08h00 Trì tụng kinh Dược Sư
09h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản
HỌC PHẬT CHÁNH TÍN (PHẦN 3)
HT THÍCH BẢO NGHIÊM
10h00 Đọc lại TCVHPG (Tập 2) – Tìm Lại Dấu Tích Của Quốc Tự Khải Tường Xưa Tác giả: Trần Đình Sơn
10h15 Niệm Phật
10h45 Nghi thức Cúng Phật (Cúng Ngọ)
11h00 Thọ trai Cúng Hóa Đường
11h10 Hỏi Đáp Phật Pháp – Kỳ 1
12h00 Niệm Phật
13h00 Thiền tĩnh tâm
13h30 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản
“THỰC HÀNH THEO NHÂN QUẢ ĐỜI SỐNG LUÔN AN LÀNH” SC Thích Nữ An Tâm
14h30 Tin tức hoạt động Phật sự
15h00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản
THỰC HÀNH THEO NHÂN QUẢ ĐỜI SỐNG LUÔN AN LÀNH (Đại đức Thích Thiện Ngọc)
16h00 Môn sơn thí thực
16h50 Chuyện Cửa Thiền Phần 1: Vua Trần Nhân Tông lên núi Yên tử gặp Thiền Sư Viên Chứng
17h00 NGƯỜI CON PHẬT (KỲ 1)
17h50 Nhạc Phật giáo
Thiêng liêng với ca khúc: Ca Ngợi Đức Thê Tôn | Quách Tuấn Du | Vesak 2019
18h00 Niệm Phật
19h00 Thọ trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm
19h30 Nghe thuyết giảng Phật học nâng cao
Niệm rãi tâm từ – TT. Thích Lệ Thọ
20h30 Tin tức hoạt động Phật sự
21h00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản
KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM (phần 4) NIỆM PHỤ MẪU ÂN (TT THÍCH MINH NHẪN)
22h00 Thiền tĩnh tâm
22h30 Niệm Phật
23h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản
BÁT CHÁNH ĐẠO-CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ