TRỰC TIẾP VÀ LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2021 (click để xem các chương trình đang phát trực tiếp)

0

TIME Nội Dung
00H00 Lạy Phật Sám hối
00H52 TCVHPG (Số 376) – Tháng Mười Yêu Thương
01H00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản
Bát Đại Nhơn Giác – Điều giác ngộ thứ 3 (TT. Thích Minh Nhẫn)
02H00 Bản Tin Phật Sự ngày 23
02H30 Chuyện Cửa Thiền Phần 1: Vua Trần Nhân Tông lên núi Yên tử gặp Thiền Sư Viên Chứng LỜI PHẬT DẠY
Nhạc Phật giáo
Thiêng liêng với ca khúc: Ca Ngợi Đức Thê Tôn | Quách Tuấn Du | Vesak 2019
03h00 Trì tụng kinh Dược Sư
04h00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản
THỰC HÀNH THEO NHÂN QUẢ ĐỜI SỐNG LUÔN AN LÀNH (Đại đức Thích Thiện Ngọc)
5h00 Lạy Phật Sám hối
06h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản THẤT THÁNH TÀI (Sư cô Thích Nữ Liên Nghĩa)
07h00 Tin tức hoạt động Phật sự
07h30 Nhạc Phật giáo
Tiết muc: Phật trong cõi Nhân Gian | Vesak 2019
ĐIỆU DU XUÂN | ĐOÀN NGHỆ THUẬT HÀ NAM
SÁM NGUYỆN
07h45 Hướng dẫn cắm hoa
HƯỚNG DẪN CẮM HOA 2:CẮM HOA DÂNG PHẬT DÁNG THẲNG NGẢ ĐỔ
08H00 Trì tụng kinh Dược Sư
09H00 Thuyết giảng Phật học cơ bản
BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA (ĐĐ. Thích Pháp Trí)
10H00 Đọc lại Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo
“Đọc TCVHPG (Số 376) – Chùa Vân Tiêu (Yên Tử) Am Mây Lưu Mãi Dấu Thiền
Đọc TCVHPG (Số 376) – Tháp Bà Ponagar – Sự Trường Tồn Của Một Nền Văn Minh Cổ Trên Đất Việt”
10H25 Niệm Phật
10H50 Nghi thức Cúng Phật (Cúng Ngọ)
11H00 Thọ trai Cúng Hóa Đường
11H15 Đọc lại Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo
12H00 Niệm Phật
13H00 Thiền tĩnh tâm
13H30 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản nâng cao
Ai cho ta bình an (ĐĐ. Thích Pháp Trí)
14H30 Tin tức hoạt động Phật sự
15H00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản
THẬP THIỆN NGHIỆP (Ni sư Thích Nữ Phục Liên)
16H00 Môn sơn thí thực
16H50 Phóng Sự TỎA NGÁT HƯƠNG SEN: TT. THÍCH NHẬT TỪ ĐÓA LIÊN HOA NHIỆM MÀU ĐA HƯƠNG SẮC
17H00 Nghe đọc pháp âm (kinh tạng Nikaya)
17H46 Nhạc Phật giáo
Tiết muc: Phật trong cõi Nhân Gian | Vesak 2019
ĐIỆU DU XUÂN | ĐOÀN NGHỆ THUẬT HÀ NAM
SÁM NGUYỆN
18H00 Niệm Phật
19H00 Thọ trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm
19H30 Nghe thuyết giảng Phật học nâng cao
20H30 Tin tức hoạt động Phật sự
21H00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản
QUÁN CHIẾU VÔ THƯỜNG
Đại đức Thích Nhật Tín
22H00 Thiền tĩnh tâm
22H30 Niệm Phật
23H00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản nâng cao
Ai cho ta bình an (ĐĐ. Thích Pháp Trí)