Sáng ngày 9/4/2021 (28 tháng 2 Tân Sửu), chư Tôn giáo phẩm Trung ương GHPGVN đã trở về chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) để trang nghiêm tưởng niệm 7 năm ngày viên tịch cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Đệ nhị Chủ tịch HĐTS.

Hiện diện có HT.Thích Giác Tường – Uỷ viên TT HĐCM, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Tư; HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP.HCM; chư Tôn đức HĐTS, các Ban Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự PG các quận huyện và đông đảo Tăng Ni, Phật tử các nơi.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Pháp thay mặt Ban Tổ chức ôn lại tiểu sử và quá trình hành đạo của Đại lão Hoà trượng Thích Trí Tịnh.

Tri ân công đức cao dày của Đại lão Hoà thượng, HT.Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN lên Giác linh Ngài.

Lời tưởng niệm có đoạn: “Với ân đức uy nghiêm, đạo tâm trác thế, trí huệ viên dung, giới đức trang nghiêm thanh tịnh, tòng lâm thạch trụ, bậc mô phạm cho đàn hậu học, Tăng Ni, Phật tử đượm nhuần giới pháp. Trong gần trăm năm trụ thế, 70 năm đóng vai long tượng chốn rừng thiền, mỗi lời pháp của Đại lão Hòa thượng là khơi nguồn trí huệ, mỗi việc làm của Đại lão Hòa thượng là mở lối tương lai, mỗi cử chỉ của Hòa thượng là thể hiện sự khoan dung độ lượng, lòng từ chan chứa. Đại lão Hòa thượng chính là hình ảnh giải thoát vô ngại, là lẽ sống muôn đời cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước học tập noi theo”.

Sau lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN, chư Tôn giáo phẩm đã đối trước di ảnh của Đại lão Hoà thượng để thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ và kính nguyện Giác linh Ngài bất vong nguyện lực, tái hiện ta bà tuỳ duyên hoá độ.

Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ (1917), tại làng Mỹ Luông, quận Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc.

Năm 1937, Đại lão Hòa thượng lên núi Cấm, đến chùa Vạn Linh, cầu thế độ xuất gia với Hoà thượng Hồng Xứng. Năm 1941, Ngài thọ Sa-di giới tại chùa Quốc Ân và được Hoà thượng Trí Độ đặt cho pháp hiệu là Trí Tịnh. Năm 1945, Ngài thọ Tỳ-kheo và Bồ-tát giới tại chùa Long An, Sa Đéc.

Đại lão Hòa thượng được biết đến là một người dành hết cuộc đời cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh; Ngài cũng là bậc tôn túc đi đầu trong sự nghiệp chấn hưng, thống nhất và hòa hợp Phật giáo Việt Nam; đào tạo nhiều thế hệ Tăng tài và Phật tử hữu danh làm tốt đời đẹp đạo; góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước.

Vào những thập niên 40, 50 của thế kỷ trước, Đại lão Hòa thượng đã có công rất lớn trong việc thành lập và giảng dạy tại các Phật học đường miền Nam Việt Nam như: Phật học đường Phật Quang, Liên Hải, Phật học đường Nam Việt, Phật học viện Huệ Nghiêm, Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm và Đại học Vạn Hạnh.

Trong trí nhớ của bao thế hệ Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại lão Hòa thượng được xem là Tam tạng đại sư của Phật giáo đại thừa Việt Nam. Trong quá trình hành đạo của mình, Ngài vẫn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, dịch thuật và biên soạn nhiều bản kinh và sách bằng tiếng việt có giá trị lịch sử cho đến hôm nay và mai sau. Đồng thời, Đại lão Hòa thượng cũng được cử làm Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Tam tạng thuộc Viện Tăng thống (1973)

Là một thạch trụ tòng lâm của Phật giáo Việt Nam, với uy đức và giới hạnh trang nghiêm, Đại lão Hoà thượng được GHPGVN suy tôn lên ngôi vị Đệ nhất Phó Pháp Chủ kiêm giám luật HĐCM và suy cử đảm nhiệm Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ II cho đến ngày viên tịch. Ngoài ra, Đại lão Hoà thượng cũng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đàn đầu, Tuyên luật sư, Yết-ma A xà lê tại các Đại giới đàn lục tỉnh Nam bộ.

Trong quá trình hành đạo của mình, Ngài cũng đã nỗ lực trùng tu chốn Tổ chùa Vạn Linh, chùa Vạn Đức, thiền viện Quảng Đức – trụ sở Văn phòng II T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Khi hoá duyên đã mãn, Đại lão HT.Thích Trí Tịnh đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 09g15 ngày 28-3-2014 (ngày 28/2 năm Giáp Ngọ) tại chùa Vạn Đức. Trụ thế: 98 năm; hạ lạp: 69 năm. Nhục thân của Ngài được an trí nơi bảo tháp Phù Thi phía sau chùa Vạn Đức.


Xem thêm: Trung ương Giáo hội dâng hương, nhiễu tháp cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh