Thứ Tư, Tháng Mười Hai 8, 2021

TT- Huế: Khai mạc Đại giới đàn Trí Thủ tại Tổ đình Báo Quốc

Xem Thêm

Chiều 04/4/2019 (30.2 Kỷ Hợi) tại Tổ đình Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Thủ. Đại giới đàn sẽ diễn ra trong 03 ngày 30/2 và 01,02/3 năm Kỷ Hợi (04,05,06/4/2019), buổi lễ đặt dưới sự Chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.

Chứng minh, tham dự lễ khai mạc có HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Quang – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Hòa thượng Đường đầu Đại giới; HT. Viên Minh – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Tăng sự TƯGH; HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ; HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH, Phó Thư ký Ban Tăng sự Trung ương; chư Tôn đức HĐTS GHPGVN; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Thủ; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường cùng hơn 1,000 giới tử xuất gia và tại gia phát nguyện thọ giới.

Chư tôn đức Ban Nghi lễ Đại giới đàn Trí Thủ đã thành tâm dâng lời tác bạch và cung nghinh chư Tôn thiền đức Chứng minh từ Tổ đình Từ Đàm đến Tổ đình Báo Quốc, toàn thể giới tử xuất gia và tại gia trang nghiêm cung kính đảnh lễ suốt đoạn đường cung nghinh.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh
Ban Nghi lễ dâng lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn thiền đức
Cung nghinh chư Tôn thiền đức từ Tổ đình Từ Đàm đến Giới trường chính Báo Quốc 
Niệm Phật cầu gia bị
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình khai mạc
HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ đã có lời khai từ, Hòa thượng nhấn mạnh: “Trên 2500 năm, qua các thế hệ Phật giáo, đã kế tục truyền thừa giới pháp, để làm cơ sở cho chánh pháp, được thường trú thế gian. Sứ mệnh trao truyền giới luật ấy, đã trở thành một sứ mệnh thiêng liêng, mà toàn thể tăng già “Thừa Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, dù ở tổ chức nào của Phật giáo, ở thời đại nào cũng phải hành trì. Hôm nay, giữa những ngày minh niên Di Lặc Kỷ Hợi 2019, nơi thành địa Hàm Long Sơn của Tổ đình Báo Quốc, một Tổ đình đã gần nửa thiên niên kỷ lại được sáng lên đạo mạch của Tổ, Đại giới đàn tôn hiệu Trí Thủ được khai, tôn phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang, tứ chúng đã về đây thọ trì, tuyển Phật trường giới hương phúc úc”.
HT. Thích Khế Chơn đọc diễn từ mở đầu
Đọc diễn văn khai mạc tại buổi lễ, HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Trí Thủ đã nêu rõ các Đại giới đàn được tổ chức tại Tổ đình Báo Quốc, ý nghĩa tôn hiệu của Đại giới đàn Trí Thủ và nhắc lại chí nguyện thượng cầu hạ hóa suốt cả cuộc đời của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ. Ngài là một trong những vị đi đầu trong phong trào chấn hưng Phật giáo, mở và điều hành nhiều Phật học viện, trùng tu nhiều Phạm vũ; khai sơn Quảng Hương Già Lam, trú trì chùa Hải Đức Nha Trang, Ba La Mật, Tổ đình Báo Quốc Huế. Điều đặc biệt, Trưởng lão đã phiên dịch giảng giải Kinh, Luật, Luận và mở nhiều Đại Giới Đàn và là người đầu tiên tái lập hình thức truyền giới TAM SƯ THẤT CHỨNG TĂNG NI NHỊ BỘ, lớp lớp giới tử giới thân huệ mạng trở thành Pháp khí Đại Thừa duy trì mạng mạch của Phật pháp. Trưởng lão Hào thượng là một nhân tố tích cực trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ đầu (1981).
HT. Thích Đức Thanh đọc diễn văn khai mạc
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tăng sự TƯ
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Đức Nghiệp đã giảng giải về những giới luật của đức Phật sau khi Ngài thành đạo. Đồng thời Hòa thượng cũng đã nhắc nhớ đến quý giới tử rằng, để việc lãnh thọ giới pháp Như Lai đúng như pháp, giới thể đắc thành thì suốt thời gian khép mình trong giới trường trang nghiêm, các giới tử phải giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh để được Hội đồng Thập sư, chư Hòa thượng giới sư trao truyền giới pháp, Hòa thượng có lời cầu chúc cho Đại giới đàn được thành tựu viên mãn.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp ban đạo từ
Tiếp đến, Ban Kiến đàn đã đảnh lễ Hòa thượng đường đầu và chư Giới sư trong Hội đồng Thập sư. Ban Công văn đã cung an chức sự của Đại giới đàn Trí Thủ. Buổi lễ kết thúc bằng nghi lễ Kiết giới trường, Khai chung bảng và Bạch Phật khai kinh.
Đại giới đàn được mang tôn hiệu Trí Thủ nhân kỷ niệm húy nhật lần thứ 35 của Ngài để toàn thể giới tử thành kính đảnh lễ tưởng niệm, khắc ghi và noi theo đạo hạnh thanh khiết, đức độ, trí tuệ thâm uyên của Ngài.
Ban Kiến đàn đảnh lễ Hòa thượng đường đầu và Hội đồng Thập sư
TT. Thích Nguyên Minh đã cung an chức sự của Đại giới đàn
Chư Tôn đức Chứng minh niệm hương bạch Phật,
TT. Thích Tuệ Vân tuyên sớ cầu nguyện
Trước lễ Khai mạc, Ban Kiến đàn và Hội đồng Khảo thí đã tổ chức Công bố kết quả khảo thí đến toàn thể các giới tử. Một số hình ảnh ghi nhận được:
Niệm Phật cầu gia bị
HT. Thích Phước Minh – Chủ tịch Hội đồng Khảo thí phát biểu mở đầu
Chư Tôn đức công bố kết quả khảo thí

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

Bài Viết Mới

Hà Nội: Lễ chung thất Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ – Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

PSO - Đại lễ tuần lâm chung thất Đức Đệ Tam Pháp Chủ do Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực...

Hà Tĩnh: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Chiều ngày 5/12/2021 (tức ngày 2/11/Tân Sửu), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội...

DANH MỤC

An Cư Lạc Nghiệp10Bách Tăng đất Việt1Bản tin Phật sự 20h313Bản Tin Tiếng Anh94Câu Chuyện Bên Tách Trà3Câu Chuyện Cửa Thiền12Cổ sử truyện – Con gái Đức Phật9Dâng y Kathina6Danh Thắng Phật Giáo30Đại hội Phật giáo các huyện - thị164Đọc Lại Tạp Chí VHPG432Đồng Vọng Pháp25Đường Vào Nội Tâm5Góp ý dự thảo quản lý tiền công đức1Hòa thượng Chủ tịch456Hoằng pháp - Thuyết Giảng329Hoằng Pháp Online166Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM15Hướng Dẫn Cắm Hoa16KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN68Lịch sử - Nhân vật47Lời Con Dâng Phật19Lời Phật Dạy5Nghệ Thuật Phật Giáo12Người Con Phật5Nổi bật134PG KIÊN GIANG206Pháp Âm – Kinh Tiểu Bộ- Chuyện Tiền Thân Đức Phật38Phật giáo & đời sống31Phật giáo & tuổi trẻ354Phật giáo TP. HCM327Phật Học15Phật Pháp Hỏi Đáp45Phật sự miền Bắc2172Phật sự miền Đông3204Phật sự miền Tây3871Phật sự miền Trung2260Phật sự Quốc tế13Phật sự Quốc tế15Phật sự Tây Nguyên1243Phật sự Trung ương GH531Phóng sự172PHÒNG TRỰC TUYẾN3Quản Lý Thu Chi Tiền Công Đức11Sống Như Những Đoá Hoa6Suối Nguồn Diệu Giác25Suy Nghiệm Lời Phật22TANG LỄ ĐỨC PHÁP CHỦ135Thơ Thiền18Thuyết giảng412TIÊU ĐIỂM55Tin tức3696Tin tức - Phật sự16508Tình Người Trong Đại Dịch1667Toả Ngát Hương Sen9TRỰC TUYẾN 24/244Trung Tâm Từ Thiện18Truyền hình trực tiếp451Từ thiện Xã hội2690Tự viện - Chân dung140Văn bản Giáo hội172Văn hóa Phật giáo454Vesak 201946Video5153Vu Lan - Nguyện Làm Con Thảo35VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 202167

Bài Viết Liên Quan