[Video] Bình Dương: Lễ phát văn bằng tốt nghiệp Trường Trung cấp Phật học khóa IV (2016 -2019) và khai giảng khóa 5 (2019 – 2022)

0

Thực hiện: Nguyễn Huỳnh

The post [Video] Bình Dương: Lễ phát văn bằng tốt nghiệp Trường Trung cấp Phật học khóa IV (2016 -2019) và khai giảng khóa 5 (2019 – 2022) appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.