[Video] Hà Nam: Chùa Tam Chúc tổ chức ngày hội “Hiến máu cứu người – Hành Bồ tát đạo”

0

Chùa Tam Chúc