[Video] Học viện PGVN TP.HCM Khóa II Khoá đào tạo từ xa, mừng 35 năm thành lập HV