https://youtu.be/enJjSeVaj_g

MỜI QUÝ VỊ ĐÓN XEM CHƯƠNG TRÌNH HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP KỲ 8
Với những câu hỏi hay từ khán giả gửi về cho chương trình qua email: hoidapphatphappsotv@gmail.com. Và lắng nghe những giải đáp thú vị từ TT. Thích Trí Chơn.
1. Người mới học phật nên chọn Pháp môn tu như thế nào? (Phật tử Ngọc Linh)
2. Sự thật về Thiền tông Tân Diệu – Hiểu đúng về những đặc tính căn bản và cốt lõi của Thiền trong Phật giáo để giúp mọi người phân định được chánh tà, tránh bị lệch lạc trong quá trình tu tập. (Bạn Nguyễn Đức)
3. Tại sao Buddha Bar qua mặt được chính quyền? Có nên tùy tiện dùng hình ảnh tranhg tượng Phật để trang trí? (Phật tử Ngọc Phương Anh – Thiện An)
4. Tại sao có những tranh tượng Phật ăn mặc hở hang? (Châu Phương)
5. Nguyên nhân của dịch bệnh Covid 19 và người phật tử làm sao để không hoang mang trước dịch bệnh? (Phật tử Ngọc Thanh Tâm )