[Video] Quảng Trị: Hòa thượng Thích Thiện Tấn được suy cử tái nhiệm trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027)

0