Thực hiện: PV. Tronghaitb

The post [Video] Thái Bình: Đại lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phúc Nguyên appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.