[Video] TP.HCM: ĐĐ.TS THÍCH ĐỒNG THÀNH PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN