[Video] TP.HCM: TT.THÍCH MINH THÀNH PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN