Ủng hộ phòng chống dịch Covid tại các chốt kiểm dịch