[Video]Kiên Giang: Chùa Dân An trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu – Dâng y ca sa

1

Thanh Tú