PSO – Ngày 23/02/2023, tại chùa Giác Thiên – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh tổ chức phiên họp triển khai công tác phục vụ Đại Giới đàn Đắc Pháp năm 2023.

Tham dự buổi họp có Đại đức Thích Tánh Bình, Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Thượng tọa Thích Phước Dưỡng, Uỷ viên Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh.

Mở đầu buổi họp, Đại đức Thích Tánh Bình đã phát biểu chỉ đạo các công tác liên quan đến Nghi lễ phục vụ Đại Giới đàn.

TT. Thích Phước Dưỡng đã triển khai và cùng chư Tôn đức trong Ban thảo luận, thống nhất các công tác và phân công nhân sự phụ trách các công việc như: cung nghinh; dẫn chúng công phu, sám hối, chung cổ,… Nghi lễ là một phần vô cùng quan trọng trong công tác tổ chức, góp phần trang nghiêm và thành tựu cho Đại Giới đàn.

Tâm Phúc