PSO- Thực hiện thông tư của Trung ương Giáo Hội và Công văn của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc cho phép sinh hoạt Tôn giáo bình thường, trước diễn biến mới trong phòng chống đại dịch Covid – 19.
Căn cứ tinh thần phiên họp vào ngày 15/5/2020, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long quyết định chọn thời gian tổ chức Đại Giới Đàn “Thiện Hoa” năm 2020 như sau:
Thời gian từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 9 năm 2020 (nhằm ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm Canh Tý).
Địa điểm, Chương trình và nội dung tổ chức không thay đổi.

Trí Thanh- Ban TT-TT PG Vĩnh Long

The post Vĩnh Long: Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Đại Giới Đàn Thiện Hoa năm 2020 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.