PSO – Sáng ngày 29/12/2022 (nhằm mùng 07/12/Nhâm Dần), tại Thiền viện Sơn Thắng (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam và Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 10 cố Hoà thượng thượng Đắc hạ Pháp, nguyên Uỷ viên HĐTS GHPGVN, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Hiệu trưởng sáng lập Trường TCPH tỉnh Vĩnh Long, Cố vấn Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Sơn Thắng viên tịch.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Đức HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM, Chứng minh BTS; HT. Thích Như Tước, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS; HT. Thích Phước Tú, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS, Cố vấn Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam; HT. Thích Thiện Thanh, Chứng minh BTS; HT. Thích Phước Tồn, HT. Thích Phước Hùng, đồng Cố vấn BTS; TT. Thích Lệ Lạc, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS; TT. Thích Phước Hạnh, Uỷ viên HĐTS, Phó Ban Thường trực BTS cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, chư Tôn đức đại diện Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam; chư Tôn đức Trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh; Cựu Tăng Ni sinh các khoá trường Trung cáp Phật học cùng đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, TT. Thích Minh Đạo, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã cung tuyên đôi dòng tiểu sử để tưởng nhớ đến công hạnh của cố Hoà thượng Ân sư.

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long TT. Thích Lệ Lạc, Trưởng BTS đã có đôi lời tương niệm đến công trạng của Cố Hoà thượng đối với Phật giáo Vĩnh Long.

Thay mặt Ban Quản trị Thiền phải Trúc Lâm Việt Nam, TT. Thích Đạo Tâm đã có đã có đôi lời tưởng niệm đến bậc Đại Huynh – người anh cả của thế hệ nối tiếp đèn thiền Trúc Lâm Việt Nam, người học trò xuất sắc của Đức Hoà thượng Tông trưởng Thiền sư thượng Thanh hạ Từ, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

Đại diện Môn đồ Pháp quyến, TT. Thích Trí Hải, Uỷ viên Thường trực BTS, Trưởng Ban HDPT, Trụ trì Thiền viện Sơn Thắng đã dâng lời hoài niệm Ân sư và tác bạch cúng dường Trai tăng hồi hướng báo đáp ân đức cố Hoà thượng Tôn sư.

Ban lời đạo từ, HT. Thích Như Tước đã truy tán hành trạng của cố Hoà thượng và tán thán tinh thần hiếu đạo đối với bậc Thầy khả kính của Môn đồ Pháp quyến.

Sau cùng là nghi thức tưởng niệm Giác linh cố Hoà thượng thượng Đắc hạ Pháp do TT. Thích Phước Cường, Uỷ viên Thường trực BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An, cựu Tăng sinh khoá 2 Trường TCPH tỉnh Vĩnh Long điều hành.

Ban TTTT Vĩnh Long