Vĩnh Long: Trung ương Giáo hội truy niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Nhựt Huệ

0

Chiều ngày 13-5, tại chùa Hội An (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Trung ương Giáo hội và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Nhựt Huệ, Thành viện Hội đồng Chứng minh.

Quang lâm chứng minh có: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Giác Liêm, đồng Uỷ viên TT HĐTS; TT.Thích Lệ Lạc, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; HT.Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban TT Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, UB MTTQVN, các cơ quan, đoàn thể, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh và địa phương sở tại; cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử các nơi đồng đến tiễn đưa Trưởng lão Hoà thượng lần cuối.

Tại lễ truy niệm, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ, cung tuyên tiểu sử ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Trưởng lão Hoà thượng Thích Nhựt Huệ.

Trưởng lão Hoà thượng thế danh Huỳnh Văn Tám, sinh năm Canh Thìn (1940) tại cù lao Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Ngài được Trụ trì chùa Vạn Cổ là Hòa thượng Bá Huệ ban cho Pháp tự là Quang Tuệ, pháp húy là Trừng Quang, Pháp hiệu là Nhựt Huệ kế thừa dòng thiền Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, năm ấy Ngài vừa tròn 16 tuổi. Sau khi xuất gia Hoà thượng đã nỗ lực tinh tấn tu học, dõng mãnh công phu công quả nên được Sư cụ và Phật tử tại bổn tự vô cùng quý mến.

Sinh tiền, Trưởng lão được suy tôn lên Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Đồng thời từng đảm niệm Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp THPG tỉnh Cửu Long, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh; Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Trà Vinh. Hiện là Trụ trì Tổ đình Lưỡng Xuyên, Chùa Phật Tâm – tỉnh Trà Vinh…

Do niên cao lạp trưởng, thuận thế vô thường, Trưởng lão Hoà thượng đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 04 năm Nhâm Dần (10-05-2022). Trụ thế 83 năm, Hạ lạp 57 năm.

Tri ân công đức của Trưởng lão Hoà thượng đã vì Đạo pháp và Dân tộc trong suốt cuộc đời tu hành, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS thành kính đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội dâng lên cúng dường Giác linh Ngài.

Lời tưởng niệm có đoạn, “Bằng hạnh đức, giới đức trang nghiêm thanh tịnh, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo thâm nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng là hiện thân của giới luật, là thọ mạng của Phật pháp, là bậc mô phạm của Tăng Ni, Phật tử. Mỗi lời nói của Trưởng lão Hòa thượng là khơi mầm trí huệ, mỗi bước đi của Trưởng lão Hòa thượng là mở lối tương lai, là hiện thân của giải thoát vô ngại… Công đức và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư và ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam và trang sử rạng ngời của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, nhất là trang sử vàng son của Phật giáo tỉnh Trà Vinh.”

Tiếp đó, HT.Thích Trí Minh, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự tỉnh Trà Vinh, thay mặt Ban Trị sự 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, cung kính tuyên đọc điếu văn tưởng niệm tri ân công đức Trưởng lão Hoà thượng.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, TT.Thích Minh Giác xúc động dâng lời cảm niệm Ân sư, ôn lại thời gian gần gũi và được giáo dưỡng trên bước đường tu học, theo đó cũng bày tỏ sự mất mát to lớn khi người thầy khả kính viên tịch.

TT.Thích Lệ Lạc, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ phát biểu cảm tạ.Tại Giác linh đường, trước kim quan và di ảnh của Trưởng lão Hào thượng, chư Tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng. Đồng thời, kính nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thượng phẩm thượng sanh Cao đăng Phật quốc, không quên nguyện lực, tái hiện đàm hoa, tiếp tục thực hành Bồ tát đạo, phát triển đạo vàng.

Sau lễ Truy niệm, Hoà thượng Sám chủ thực hiện nghi thức tuyên pháp ngữ, phất trần. Theo đó, Ban kinh sư làm lễ cung tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng rời chùa Hội An đến chùa Kompong Ksan – tỉnh Trà Vinh, thực hiện nghi lễ trà tỳ nhục thân.


Trước đó cùng ngày, đoàn Trung ương Giáo hội do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn dẫn đầu đã đến chùa Hội An để dâng hương kính viếng Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Nhựt Huệ.

Sau khi dâng hương, chư Tôn đức đã hữu nhiễu kim quang tiễn biệt và lưu lại đôi dòng nơi sổ tang để tưởng niệm và phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Đăng Huy