PSO – Sáng ngày 31/5/2022 (nhằm ngày 2/5 năm Nhâm Dần), Cơ sở hạ trường chùa Linh Sơn (xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường) long trọng tổ chức lễ khai pháp khoá An cư kiết hạ PL.2566.

Quang lâm chứng minh tại buổi lễ có sự hiện diện của TT. Thích Minh Nghiêm – Uỷ viên Thường trực HĐTS TƯ, Trưởng BTS PG tỉnh Phú Thọ; TT. Thích Thanh Lâm – Uỷ viên HĐTS TƯ, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh, Chánh duy na hạ trường chùa Bầu; TT. Thích Minh Pháp – Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Yên Lạc, Chánh duy na hạ trường Biện Sơn; TT. Thích Giác Minh – Chánh duy na hạ trường Tích Sơn; ĐĐ. Thích Nguyên Cao – Trưởng BTS PG huyện Vĩnh Tường – Chánh duy na hạ trường Tùng Vân; NS. Thích Đàm Khang – Phó BTS PG tỉnh, Chánh Duy na Ni hạ trường chùa Hà Tiên; cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni; các ban ngành đoàn thể địa phương sở tại, các cư sĩ phật tử thập phương đồng tham dự.

Căn cứ vào Tỳ Ni Luật tạng mỗi năm vào mùa mưa chư Tăng Ni phải tập trung cấm túc An Cư. Đức Phật dạy: “Trong ba tháng an cư, chư Tăng Ni phải sách tấn lẫn nhau, tinh thần tu tập, thúc liễm thân tâm, trao giồi giới đức, tu tập giới, định, tuệ, hành trì những giới pháp đã lãnh thọ, giữ gìn nề nếp tốt đẹp trong sinh hoạt Tăng đoàn”.

Sau khi thực hiện nghi thức cung nghinh và niệm Phật cầu gia hộ, Sư cô Thích Nữ Hải Minh thay lời ban chức sự hạ trường Linh Sơn đã lên khai mạc chương trình buổi lễ và đồng thời thông qua báo cáo thời khóa tu học và duy trì công phu thời khóa của chư vị hành giả an cư tại hạ trường chùa Linh Sơn năm nay. Trong thời gian này, các quý vị hành giả sẽ dành nhiều thời gian để tụng kinh lễ bái tu tập cho bản thân, hướng dẫn cho các phật tử tu tập tại trụ xứ cuả mình . Các thời khóa tu tập vào các ngày trai trong tháng, ngoài ra còn các công tác chấp lao phục dịch khác… Cũng như các hạ trường khác trong tỉnh, hạ trường chùa Linh Sơn chọn bộ “ Đại Phương Tiện Phật báo Ân Kinh ” giảng trong mùa an cư PL.2566-DL.2022 nhằm hồi hướng báo đền công ơn tới Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN.

Ban đạo từ tại buổi lễ TT. Thích Thanh Lâm đã sách tấn và nhắn nhũ đến toàn thể hành giả An cư để không phụ tấm lòng của Chư Tôn đức, cùng sự phát tâm cúng dường của đàn na tín chủ, Thượng toạ kêu gọi Tăng Ni hành giả An cư nỗ lực tu tập trong ba tháng để báo đáp tứ trọng ân. Đồng thời với niềm phấn khởi tin tưởng vào sự thành tựu công tác Phật sự, Thượng Toạ cũng rất mong trong suốt thời gian của khoá hạ, hạ trường chùa Linh Sơn sẽ nhận được sự hộ trì về tinh thần lẫn vật chất của quý nam nữ Phật tử tại gia. Trước khi dừng lời, Thượng Toạ kính chúc toàn thể quý chư Tôn Thiền Đức tại các hạ trường trong tỉnh nói chung và quý vị hành giả an cư tại hạ trường Linh Sơn nói riêng, thân tâm thường lạc- kính nguyện khóa An cư Kiết hạ thành tựu viên mãn.

Được biết, hạ trường chùa Linh Sơn có 31 vị hành giả an cư, cung thỉnh trên Hoà Thượng Thích Thanh Duệ- ngôi Đường chủ; sư cô Thích Nữ Hải Minh- ngôi Chánh duy na hạ trường.

Ban TTTT Phật giáo tỉnh