GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUẬN PHÚ NHUẬN

 

—————
BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

—————
Phú Nhuận, ngày 02 tháng 08 năm 2022

 

CÁO PHÓ

  • Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận Phú Nhuận
  • Môn Phái Tổ Đình Vĩnh Nghiêm
  • Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ GIÁC

  • Chứng minh Ni giới Phật giáo quận Phú Nhuận
  • Chứng minh Ni giới Môn Phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm
  • Viện Chủ Quan Âm Tu Viện quận Phú Nhuận.

Do niên cao lạp trưởng, Ni Trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 30 ngày 02/08/2022 (Nhằm ngày 05/07 Nhâm Dần) tại phương trượng Quan Âm Tu Viện, số 384 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

* Trụ thế :   97 năm
* Hạ lạp  :   55 năm

  • Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 07 giờ 00 – Ngày 03/08/2022 (06/07/Nhâm Dần)

Kim quan được tôn trí tại Quan Âm tu viện, số 384 Trường Sa, phường 02, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

  • Lễ viếng bắt đầu lúc 10 giờ 00 Ngày 03/08/2022 (06/07/Nhâm Dần)
  • Lễ Truy niệm và cung tống kim quan chính thức cử hành lúc 06 giờ 00.

Thứ bảy, ngày 06/08/2022 (ngày 09 tháng 07 năm Nhâm Dần) sau đó trà tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, TP.HCM.

TM.MÔN PHÁI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM
Ni Trưởng 

 

 

 

THÍCH NỮ TỊNH NGUYỆN

Nay cáo phó
TM. BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
Trưởng Ban
    

 

 

 

  Thượng tọa THÍCH MINH NHỰT