PSO – Chiều ngày 09/8/2022, tại chùa phật Đà (phường 4, quận 3, TP. HCM) mùa an cư kiết hạ PL.2566 hoàn mãn chư Tôn đức hành giả an cư nội tự, đã trang nghiêm, thành kính mừng khánh tuế Hòa thượng viện chủ chùa Phật Đà.

Sau khi hoàn mãn khóa lễ Tự tứ, chư Tăng đã vân tập nơi chánh điện để tác bạch khánh tuế Hòa thượng Thích Minh Hiền, viện chủ chùa Phật Đà, Thiền chủ trường hạ và Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP. HCM, Phó thiền chủ trường hạ.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, đại diện cho Tăng chúng chùa Phật Đà dâng lời tác bạch khánh tuế Hòa thượng viện chủ, cầu chúc cho Hòa thượng luôn được pháp thể khinh an, mãi là ngọn tuệ đăng soi sáng cho Tăng Ni, Phật tử trên bước đường phụng sự đạo pháp, dân tộc.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Chơn Không đã thay lời Hòa thượng Thiền chủ trường hạ có thời pháp sách tấn và bày tỏ niềm hoan hỷ, tán thán công đức của chư hành giả an cư tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Phật Đà, đã chấp hành tốt theo Thông tư và kế hoạch An cư kiết hạ của Giáo hội. Hòa thượng cũng bày tỏ niềm hoan hỷ trong 3 tháng hạ vừa qua chư hành giả đã trang nghiêm giới luật, tinh tấn tu học theo đúng thời khóa và nội quy đã quy định để từ đó làm nền tảng thành tựu Giới – Định – Tuệ.

Lâm Huy