PSO – Ngày 25/05/2022, đoàn thiện nguyện Tu nữ Diệu Tâm mỗi dịp đến hạ là phát nguyện cúng dường tịnh tài và tịnh vật bao gồm nón len, mền, salonpas đến các tu nữ ở các trường hạ tập trung nhiều các tu nữ như Thiền viện Phước Sơn hơn 100 vị. 

Được biết sau khi cúng dường tại Thiền viện Phước Sơn, đoàn đã tiếp tục sang các chùa Bửu Quang (Tổ đình Nam Tông Kinh) và chùa Bửu Long (TP. Thủ Đức).

Nguyễn Quí