GNO – Một lễ hằng thuận với 3 cặp đôi cùng được tổ chức vào ngày 8-3
vừa qua theo nghi lễ Phật giáo tại chùa Hà (Nam Đàn, Nghệ An).

3 đôi tân hôn làm lễ hằng thuận tại chùa Hà
Nghi thức vợ chồng lễ sự bình đẳng

Theo đó, dưới bảo điện, trong sự chứng kiến của quý tôn đức,
cha mẹ, họ hàng đôi bên và những Phật tử tại chùa, lễ hằng thuận của các cặp
đôi Minh Hoàng – Diệu Thảo; Minh An – Diệu Nhẫn; Minh Phúc – Diệu Hoa đã diễn
ra trang nghiêm, hoan hỷ.

ĐĐ.Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Hà thực hiện nghi thức quy y
Tam bảo cho các tân lang tân nương chưa là Phật tử để chính thức trở thành Phật
tử, sống theo lời Phật dạy. Sau đó, Đại đức giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng
theo tinh thần nhà Phật và ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới.

3 đôi tân hôn làm lễ hằng thuận tại chùa Hà
Quà do ĐĐ.Thích Đồng Tuệ thực hiện, trao tới các bạn trong buổi lễ

Quà lưu niệm là các tác phẩm thư pháp do chính tay Đại đức
viết cũng được trao tới các đôi tân hôn như lời chúc lành nhà chùa dành cho
Phật tử trong ngày trọng đại của đời mình.

 Hữu Tình

Nguồn: www.giacngo.vn