Vào lúc 8h30 sáng ngày 19/08/2018 (mùng 09/07/ Mậu Tuất) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ đã tổ chức lễ Mãn hạ cho hành giả 9 trú xứ An cư trong thị xã.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Giác Cầu; HT. Thích Nguyên Trực, Thành viên HĐCM TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên  Hội đồng trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; HT. Thích Như Thị, Phó Trưởng ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên HĐTS, Phó Ttưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Thiện, Ủy viên thường trực BTS tỉnh, Trưởng Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ; Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và  Ban Trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Phạm Thế Mỹ, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh; Bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó ban Dân vận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các cơ quan, ban ngành thuộc thị xã Phú Mỹ; phường Phú Mỹ cũng đến tham dự trong ngày Tự tứ.

Sau lời phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Đại đức Thích Trí Định thay mặt Ban chức sự trường hạ báo cáo tổng kết về công tác tổ chức và tu học của các trường hạ thị xã  Phú Mỹ trong mùa an cư PL. 2562. Báo cáo nêu rõ: Năm 2018,  toàn thị xã Phú Mỹ có 9 trụ xứ An cư kiết hạ và 3 trường hạ thuộc tỉnh và 6 trường hạ thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ, trong đó 2 trú xứ an cư dành cho chư Tăng và 7 trú xứ an cư dành cho chư Ni.
Trú xứ dành cho chư Tăng có 2: Trường hạ Tổ đình Đại Tòng Lâm, trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh. Trú xứ dành cho chư Ni: Trường hạ Ni viện Thiện Hòa, trường hạ Tịnh xá Ngọc Lâm, trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu, trường hạ chùa Huê Lâm, trường hạ chùa Kiều Đàm, trường hạ Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh, trường hạ Thiền viện Minh Đức.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên HĐTS, Phó Ttưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu khai mạc

Số lượng hành giả An cư tại các trường hạ:
1.Tổ đình Đại Tòng Lâm (Có 361 vị, nội thiền 116 vị, ngoại thiền 245 vị)
2.Trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh (có 325 vị, nội thiền 65 vị, ngoại thiền 260 vị)
3.Trường hạ Ni viện Thiện Hòa (có 180 vị Nội thiền)
4.Trường hạ Tịnh xá Ngọc Lâm ( có 110 vị, nội thiền 70 vị, ngoại thiền 40 vị)
5.Trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu (có 130 vị, nội thiền 111 vị, ngoại thiền 19 vị)
6.Trường hạ chùa Huê Lâm (có 200 vị, nội thiền 23 vị, ngoại thiền 177 vị)
7.Trường hạ chùa Kiều Đàm (có 168 vị, nội thiền 46 vị, ngoại thiền 122 vị)
8.Trường hạ Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh (có 115 vị, nội thiền 84 vị, ngoại thiền 31 vị)
9.Trường hạ Thiền viện Minh Đức (có 284 vị, nội thiền 85 vị, ngoại thiền 199 vị
-Tổng số lượng hành giả an cư năm 2018 là 1.873 vị trong đó có 780 vị nội thiền và 1.093 vị ngoại thiền. Nội thiền có: 135 vị Tỳ kheo, 321 vị Tỳ kheo ni, 117 vị Thức xoa, 70 vị Sa di, 121 vị Sa di ni, 31 Tịnh nhân. Và ngoại thiền có : 425 vị Tỳ kheo, 502 vị Tỳ kheo ni, 58 vị Thức xoa, 28 vị Sa di, 56 vị Sa di ni, 9 vị Tịnh nhân.

Đại đức Thích Trí Định thay mặt Ban chức sự trường hạ báo cáo tổng kết về công tác tổ chức và tu học của các trường hạ

Trong ba tháng An cư kiết hạ, Ban chức sự các trường hạ đều tổ chức lễ bố tát mỗi tháng 2 lần vào ngày 15 và 30 âm lịch (tháng thiếu ngày 29). Chư Tăng Ni nội thiền và ngoại thiền đều tập trung về một trú xứ đã đăng ký An cư để làm lễ bố tát. Mục đích lễ bố tát là nhằm ôn lại những giới luật mà đức Phật đã chế định để giúp cho chư Tăng Ni không bị sai phạm, đặc biệt là Tăng Ni trẻ có điều kiện thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, giữ gìn qui chế thiền môn, để Tăng đoàn được hòa hợp, ổn định và phát triển.
Trong ba tháng An cư, mỗi ngày Ban chức sự các trường hạ đều tổ chức các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, tọa thiền, trì chú…tại mỗi trú xứ và thỉnh chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp trong và ngoài tỉnh về giảng dạy.

Quang cảnh lễ mãn hạ khóa An cư Kiết hạ

Sau phát biểu chúc mừng của vị đại diện chính quyền; HT. Thích Quảng Hiển, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có lời đạo từ với các hành giả an cư. Ngài nhắc nhở việc tu học của Tăng Ni không chỉ gói gọn trong ba tháng An cư, thời gian kiết hạ là thời gian hành giả tập trung về trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi trí huệ. Tuy nhiên việc tu học, hạ thủ công phu là việc mà các đệ tử Như lai cần thực hiện thường xuyên, quán sát tự tâm trong từng giây phút. Những bài giảng của các bậc trưởng thượng nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về Phật học, Hòa thượng mong các hành giả đào sâu suy nghĩ quán chiếu từng lời chư Phật dạy để đạt đến bờ giải thoát và thực hiện hạnh nguyện Hoằng pháp trong vai trò Trưởng tử Như lai. Ngài còn nhắc nhở trong buổi chiều các hành giả trở về trú xứ thực hiện nghi thức cuối cùng sau mùa An cư.

HT. Thích Quảng Hiển, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban đạo từ

Một số hình ảnh ghi nhận dược tại buổi lễ: 

   

    

  

 

Quảng Chuyên
Ban TTTT  Phật giáo tỉnh BRVT