PSO- Ngày 28/5/2022, dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Minh Nhứt Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) thị xã Phú Mỹ, tại văn phòng Ban HDPT thị xã, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã diễn ra phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, đại diện Ban HDPT thị xã đã thông qua quyết định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thành lập Ban HDPT thị xã.

Sau đó, Thượng tọa Thích Minh Nhứt – Trưởng Ban HDPT thị xã, đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban.

Tiếp đến các thành viên trong Ban cùng thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là công tác tổ chức Khóa tu mùa hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã theo Công văn 198 của HĐTS và Thông tư 07 của Ban HDPT TƯ.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Trưởng Ban cảm ơn các thành viên đã tham gia phiên họp đông đủ; Đồng thời, mong các thành viên nỗ lực hoàn thành các công tác được phân công để thiết thực chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tùng Lâm