BÀI DỰ THI: CON MÃI BÊN THẦY

0

CHỦ ĐỀ: THƠ

BÀI DỰ THI: CON MÃI BÊN THẦY
MÃ SỐ: THƠ (77)
Số lượng từ: 202

CON MÃI BÊN THẦY

Thầy là Phật, Thầy dạy con tu học

Dạy làm người, dạy nhân nghĩa trước sau

Dạy cho con hiểu cuộc sống muôn màu

Xa trần thế tìm về nơi bến giác.

 

Vu Lan đến con nỗi buồn man mác

Bước âm thầm lặng lẽ dưới bóng trăng

Ngày lẫn đêm lòng dạ mãi băn khoăn

Ơn sâu nặng Tổ Thầy mong đền đáp.         

 

Con về tận đất miền Trung bão táp

Nhưng lòng luôn mãi nhớ mái chùa xưa

Con nhớ Thầy, thân dầu dãi nắng mưa

Lo đệ tử, lo bao người khốn khổ.     

 

Năm này nữa biết bao mùa lá đổ

Mở tâm từ Thầy cứu độ khắp nơi

Thương chúng sanh sống trong cảnh chơi vơi

Nam, Trung, Bắc bước chân thầy lưu dấu.

 

Nghe Cô Vid Sài Gòn tin báo xấu

Lòng ngậm ngùi, Thầy dương tính cách ly

Trái tim đau chẳng biết nói năng chi

Xin chư Phật từ bi thường gia hộ.

 

Con đảnh lễ đức Thế tôn cứu độ

Mong sớm ngày đất nước được bình yên

Cô Vid kia hết gieo rắc ưu phiền

Con lại được quỳ bên Thầy khả kính.

Vu Lan, 2021

Thích Đồng Hạnh

KÍNH DÂNG SƯ PHỤ ÂN SƯ – VIỆN CHỦ CHÙA ĐỨC QUANG – QUẬN 4 MÙA VU LAN 2021