GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————-

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CAO – TRUNG CẤP GIẢNG SƯ
294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Số: 040/TB/HP/HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————-

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Chiêu sinh Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
Khóa XII (2022 – 2025)

Kính gởi: – Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành;
                – Ban Hoằng Pháp các tỉnh, thành & Chư Tôn đức Tăng Ni.

Kính bạch Chư Tôn đức,
Kính thưa quý ban,

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ II khóa VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự Nhiệm kỳ VIII của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Ban Tổ chức Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư thông báo chiêu sinh Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khoá XII (2022 – 2025).

I. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN:
1. LỚP CAO CẤP:
a. Tăng ni tốt nghiệp: Cao đẳng Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam, Trung cấp GS.

b. Tuổi đời từ 25 đến 45, đã thọ đại giới và có tuổi đạo, từ 5 hạ trở lên.

2. LỚP TRUNG CẤP:
a. Tăng ni sinh tốt nghiệp: Trung cấp Phật học, Tăng ni xuất sắc trong Hội thi Diễn Giảng tại các khóa An cư kiết hạ.

b. Tuổi đời từ 25 đến 40, đã thọ đại giới và có tuổi đạo từ 3 hạ trở lên.

(Tăng ni Giảng sinh dự thi phải có sức khoẻ bình thường, không dị tật, lục căn đầy đủ).

II. PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ:
1. Phát hồ sơ: ngày 06.12.2021 (03.11.Tân Sửu). Do tình hình dịch bệnh Covid – 19, Tăng ni tải Hồ sơ trên trang facebook Đào Tạo Giảng Sư.

2. Nhận hồ sơ: Thứ hai, ngày 03.01.2022 (01.12.Tân Sửu). Nếu tình hình dịch bệnh Covid -19 kéo dài Tăng ni nộp hồ sơ qua Zalo số 0945636207 gặp Thầy An Khánh, hình thức: nộp bằng ảnh chụp mặt trước sau tất cả các mục theo yêu cầu trong hồ sơ.

3. Hết hạn nhận hồ sơ: Thứ tư, ngày 30.03.2022 (28.02.Nhâm Dần)

4. Nhận phiếu báo danh thi: Thứ bảy, ngày 02.04.2022 (02.03.Nhâm Dần), Từ 07h00 sáng – đến 16h chiều, tại Văn phòng Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư.

Khi đến nhận phiếu báo danh thi, Tăng ni đem theo Hồ Sơ Tuyển sinh để nộp, cùng với bản chính các loại giấy tờ để đối chiế

III. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG ÔN THI:
1. Thời gian:

– Thi viết: Chủ nhật, ngày 03.04. 2022 (03.03.Nhâm Dần)
– Thi diễn giảng: Ngày 02 – 07.05.2022 (02 –07.04.Nhâm Dần)
– Thời gian: từ 07h00- 10h45 (Cao – Trung cấp)

2. Nội dung ôn thi:
Cao cấp:
a. Luận văn:

– Tăng ni giảng sinh hãy nghiên cứu về mục đích: “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài” .
– Tăng Ni có suy nghĩ nhận thức thế nào về Mục đích Hoạt động của Giáo Hội : “ Trí Tuệ – Kỷ Cương – Hội Nhập – Phát Triển” của Ban Hoằng pháp trong thời đại công nghệ 4.0.

b. Diễn giảng: Tăng Ni Giảng sinh hãy chuẩn bị các chủ đề thuyết giảng, qua 4 yếu tố: Điệu bộ, giọng nói, văn chương và giáo lý. Mỗi đề tài 15 phút: (bốc thăm và diễn giảng)
1. Nhân quả, 2. Sám hối, 3. Ngũ Thừa Phật giáo, 4. Tứ nhiếp pháp, 5. Tứ đế, 6. Thập thiện, 7. Nghiệp báo, 8. Lục độ, 9. Tam vô lậu học, 10. Tam pháp ấn, 11. Lục hòa, 12. Ngũ uẩn, Thập nhị nhân duyên, 14. Thất Giác chi, 15. Bát Chánh Đạo,

Trung cấp:
a. Luận văn: Tăng ni Giảng sinh hãy nghiên cứu các chủ đề:
– “Oai nghi tế hạnh” của hành giả xuất gia.
– Năm đức của người xuất gia.

b. Diễn giảng: Thuyết giảng 10 phút theo các đề tài: (bốc thăm đề nào giảng đề ấy):
1. Quy Y Tam Bảo, 2. Ngũ giới, 3. Tứ niệm xứ, 4. Tứ chánh cần, 5. Tứ vô lượng tâm, 6. Tứ Như Ý Túc, 7. Ngũ Căn, Ngũ Lực, 8. Thất bồ đề phần, 9. Nhân Quả, 10. Sám Hối.

IV. NGÀY NHẬP HỌC:
– Thứ hai, ngày 22.08.2022 (25.07.Nhâm Dần); Cao cấp học buổi sáng: 07h30 đến 10h45; Trung cấp học buổi chiều: 13h00 đến 16h45. Thời gian học: 3 năm (2022 – 2025), địa chỉ: chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, phường 11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư, địa chỉ: chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, phường 11, Q. Bình Thạnh, TP HCM và xem trên trang Facebook: Đào tạo Giảng sư.

Điện thoại liên hệ: – 0918015097 TT. Thích Quảng Tiến – Chánh Văn Phòng.
                           – 0945636207 ĐĐ. Thích An Khánh – Phó Văn Phòng.

Nơi nhận:
– Như trên
– Ban thường trực HĐTS GHPGVN
         “để kính tường”
– Ban Tôn giáo Chính Phủ – Vụ Phật giáo BTGCP
– Sở nội vụ – BTG các Tỉnh, Thành
     “để biết và giúp đỡ”
– Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS  GHPGVN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

 

 

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM