PSO – Sáng ngày 1/6/2022 ( nhằm ngày 3/5 Nhâm Dần ), Ban Trị Sự ( BTS ) GHPGVN tỉnh Tây Ninh họp định kỳ “ Triển khai hoạt động Phật sự và trao quyết định nhân sự các Ban trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh “ tại Chùa hiệp Long ( Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ) – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh “.

       Chủ tọa phiện họp: Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên ( UV ) Hội đồng Trị sự ( HĐTS ), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, chủ tọa phiên họp; Hòa thượng Thích Huệ Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Thiện Thức – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Huệ Chơn – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nguyên Tấn – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Tây Ninh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni ủy viên BTS GHPGVN tỉnh tây Ninh, BTS GHPGVN các Huyện/ Thị xã/ Thành phố, cán bộ văn phòng BTS tỉnh đồng tham dự.

         Chư Tôn Đức Tăng Ni niệm Phật cầu gia hộ.

       Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên ( UV ) Hội đồng Trị sự ( HĐTS ), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, chủ tọa phiên họp: có lời phát biểu khai mạc chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã nhín chút thời gian quang lâm tham dự phiên họp toàn  BTS  và chỉ đạo nội dung phiên họp.

       Đại đức Thích Thiện Thức – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh: thay lời Ban Thư ký triển khai nội dung phiên họp:

        – Đọc Quyết định nhân sự các Ban trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 -2027: để các Ban chính thức đi vào hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 -2027 với những hy vọng thành tựu Phật sự mà Giáo hội tỉnh giao phó.

         – Đọc Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Chùa Liên Trì và chùa Vạn Phước ( thuộc huyện Tân Châu ), Chùa Quảng Pháp ( thuộc huyện Dương Minh Châu ): để các Chùa mới được thành lập có đầy đủ tư cách pháp nhân và pháp lý điều hành mọi công tác Phật sự nơi Bổn tự theo đúng Hiến Chương và Luật tín ngưỡng Tôn giáo hiện hành.

         – Thông báo BTS GHPGVN các Huyện/ Thị xã/ Thành phố gửi Báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

       – Triển khai công văn của HĐTS về việc viết bài về hành trạng và đạo ngiệp của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đệ tam Pháp chủ GHPGVN và góp ý tu chỉnh Hiến Chương tại Đại hội Phật giáo toàn quốc.

       Hòa thượng Thích Huệ Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh: thay lời Hòa thượng Trưởng Ban sách tấn Chư Tôn đức Tăng Ni các Ban trực thuộc GHPGVN tỉnh Tây Ninh và chư vị Trụ trì các Tự viện mới được Bổ nhiệm phải luôn luôn đồng hành cùng Giáo hội góp phần xây dựng và phát triển BTS GHPGVN tỉnh nhà và tuân thủ Pháp luật nhà nước hiện hành.

        Buổi họp định kỳ thành tựu viên mãn trên tinh thần Đoàn kết, Hòa hợp.

        Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tây Ninh