PSO – Thừa lệnh Chỉ đạo của Thượng tọa Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng BTS GHPGVN TP.Bến Tre.
Sáng ngày 29/6/2022, Chư Tôn đức Thường Trực BTS GHPGVN TP.Bến Tre đã hướng dẫn phái đoàn Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử đến cúng dường 02 điểm an cư trên địa bàn Thành phố: Trường hạ Tăng Chùa Viên Minh và Trường hạ Ni Chùa Bạch Vân, do ĐĐ.Thích Minh Bình – UV BTS tỉnh, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Bến Tre làm Trưởng Đoàn.

Tham dự cùng đoàn có ĐĐ.Thích Trí Hảo – Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.Bến Tre; ĐĐ.Thích Trung Thành – Trưởng ban Nghi Lễ GHPGVN TP.Bến Tre; ĐĐ.Thích Chúc Thịnh – Trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN TP.Bến Tre; NS.Thích nữ Huệ Bảo – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Bến Tre; SC.Thích Nữ Hạnh Liên – Nguyên Phó Thư ký BTS GHPGVN TP.Bến Tre; SC.Thích nữ Chúc Nghiêm – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP.Bến Tre; SC.Thích Nữ Như Huệ – Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN TP.Bến Tre; SC.Thích nữ Thảo Liên – Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.Bến Tre; Cùng chư Tôn Đức ủy viên BTS, Tăng Ni Trụ Trì các tự viện và Phật tử trên địa bàn TP.Bến Tre.

Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2566, BTS GHPGVN TP.Bến Tre và chư Tôn đức trụ trì các tự viện đã hướng dẫn Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật cúng dường 02 điểm an cư kiết hạ tại TP.Bến Tre. Nhằm hộ trì Tam bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng an cư. Đồng thời tạo duyên lành cho hàng Phật tử tại gia thực hành tu tập hạnh bố thí, vun trồng công đức, gieo tạo phước điền cho gia đình và hồi hướng công đức đến cửu huyển thất tổ.

Tại Trường hạ Tăng chùa Viên Minh, đón tiếp đoàn có sự chứng minh của TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Hóa chủ hạ Trường; ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bến Tre; Cùng toàn thể chư hành giả Tăng.

Đến với Trường hạ Ni chùa Bạch Vân, đón tiếp đoàn có NT.Thích nữ Như Tâm – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Cùng chư hành giả Ni an cư kiết hạ.

Cung đối trước chư Tôn Đức Ban chức sự hai hạ trường, ĐĐ.Thích Minh Bình và NS.Thích nữ Huệ Bảo đại diện đoàn tác bạch vấn an sức khỏe chư Hành giả và dâng phẩm vật cúng dường lên chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư kiết hạ.

Thay mặt ban chức sự, TT.Thích Huệ Đức – Hóa Chủ hạ trường đã hoan hỷ ban đạo từ, có đôi lời tán dương công đức của chư tôn đức Tăng Ni các tự viện và Phật tử trên địa bàn Thành phố đã phát tâm đóng góp tịnh tài, vật chất trở về hộ trì tam bảo, cúng dường trường hạ. Nhân dịp Thượng tọa có thời pháp thoại ngắn về “Ý nghĩa an cư kiết hạ và phước báu của việc cúng dường” đến với Phật tử. Ngỏ hầu để Phật tử thấu hiểu việc cúng dường hiện tại là đúng như Pháp, như lời Đức Phật dạy và sẽ được phước báu vô lượng.

Chương trình cúng dường trường hạ kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ. Đây cũng chính là nét truyền thống diễn ra hàng năm của BTS GHPGVN thành phố Bến Tre tổ chức cho các tự viện, Phật tử gieo duyên hỗ trợ, tạo điều kiện để Tăng Ni hành giả an tâm tu học; Mà còn là trách nhiệm của người đệ tử Phật lưu truyền Phật pháp trong nhân gian, hướng mọi người đến với Phật pháp, giúp mạng mạch Phật pháp xương minh, trường tồn.

Hình ảnh ghi nhận:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre