PSO – Sáng ngày 28/07/2022, Chư hành giả của 04 Trường hạ tỉnh Bến Tre, trang nghiêm, thanh tịnh Bố tát, thính giới định kỳ lần 05 trong mùa An cư kiết hạ PL.2566 và Trường hạ Ni Khánh tuế chư Tôn giáo phẩm Thường trực BTS GHPGVN tỉnh với sự chứng minh của HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo an cư Kiết hạ tỉnh Bến Tre.

Được biết Bố tát theo định kỳ lần 05 trong mùa An cư kiết hạ PL.2566 – DL.2022, tại Trường hạ Tăng chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) có 124 hành giả; Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An (H.Mỏ Cày Nam) có 49 hành giả; Trường hạ Tăng chùa Vạn Phước (H.Bình Đại) có 41 hành giả; Trường hạ Ni chùa Bạch Vân (TP. Bến Tre) có 223 hành giả.

Chư Hành giả Tăng Trường hạ chùa Viên Minh trang nghiêm Bố tát, thính giới

Chư Hành giả Tăng Trường hạ chùa Vĩnh an trang nghiêm Bố tát, thính giới

Chư Hành giả Tăng Trường hạ chùa Vạn Phước trang nghiêm Bố tát, thính giới

Chư hành giả Ni Trường hạ chùa Bạch vân trang nghiêm Bố tát, thính giới

Theo luật Phật chế, mỗi năm chư Tăng Ni sẽ có ba tháng An cư kiết hạ và lấy tuổi hạ để làm tuổi đạo cho mình. Ba tháng an cư kiết hạ năm 2022 sắp viên mãn, Nhân dịp chư Hành giả Ni trường hạ Ni chùa Bạch Vân đến tạ pháp, vấn an sức khỏe và khánh tuế chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và Quý Ni Trưởng niên cao Lạp trưởng Chứng minh Ni giới tỉnh Bến Tre.

Chư hành giả Ni trường hạ Bạch Vân khánh tuế HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh

Chư hành giả Ni trường hạ Bạch Vân khánh tuế Ni Trưởng Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh

Chư Hành giả Ni Trường hạ Ni Chùa Bạch vân Khánh tuế NT.Thích nữ Tịnh Thanh

Trong buổi Khánh tuế, Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã tán thán tinh thần tri ân và báo ân của Chư hành giả Ni Trường hạ chùa Bạch Vân và có đôi lời huấn từ quý báu dành cho Chư Ni trên con đường tu học, dù ba tháng an cư sắp kết thúc, nhưng Chư hành giả hãy cố gắng duy trì trao dồi Giới Định Tuệ, tăng trưởng nội tâm đời sống thanh tịnh của Tăng đoàn Ni giới, luôn luôn chân cứ đá mền để chung tay thực hiện tốt công tác Phật sự của Trung ương và Giáo hội tỉnh nhà giao phó, tích cực góp phần xây dựng xã hội an lành và quê hương Bến Tre ngày phát triển và giàu đẹp.

1./ Sau đây là hình ảnh Trường hạ Tăng chùa Viên Minh:

2./  Sau đây là hình ảnh Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An:

3./  Sau đây là hình ảnh Trường hạ Tăng chùa Vạn Phước:

4./ Sau đây là hình ảnh Trường hạ Ni chùa Bạch Vân:

 Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre