PSO – Trên tinh thần tri ân báo ân, sáng ngày 26/05/2022 (ngày 26/04/Nhâm Dần) TT. Thích Huệ Định – Ủy viên BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh Bến Tre, Trưởng BTS GHPGVN huyện Giồng Trôm, Trụ trì chùa Long Hóa trang nghiêm tổ chức lễ hiệp kỵ giác linh chư vị tiền bối tổ sư khai sơn tạo tự.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có TT. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Long Bình – Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh đến tham dự đông đủ.

Sau thời khóa cúng ngọ tại đại hùng bửu điện, trước tổ đường hương trầm tỏa quyện, HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh thay lời cho chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện thành kính dâng nén tâm hương lên chư vị Tiền bối tổ sư  khai sơn tạo tự và đôi lời tưởng niệm nguyện cầu giác linh chư vị tiền bối hữu công cao đăng Phật Quốc, Thượng phẩm thượng sanh.

Thay lời môn đồ Pháp quyến, TT. Thích Huệ Định – Trụ trì Chùa Long Hóa cung đối trước tổ đường thành kính dâng lên đôi lời cảm niệm tri ân đến chư tôn Thiền đức Tăng Ni đã bất từ bì quyện quang lâm tham dự, chứng minh buổi lễ, Thượng tọa phát nguyện noi theo gương các bậc tiền bối tổ sư, nguyện trọn đời phụng sự đạo pháp, làm tròn sứ mệnh Trụ pháp vương gia, trì như Lai Tạng.

Buổi lễ kết thúc thập phần viên mãn trên tinh thần “Tôn sư trọng đạo, tri ân, báo ân” của chùa Long Hóa khép lại trong niềm hoan hỷ và thập phần viên mãn.

Hình ảnh ghi nhận thêm:

Ban TT TT PG Tỉnh Bến Tre