CÁO BẠCH

PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG

PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHÙA THIÊN HÒA TRÂN TRỌNG CẨN BẠCH

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ HUY

– Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương.

Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

– Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương.

– Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương.

– Viện chủ chùa Thiên Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận  An, tỉnh Bình Dương.

Do niên cao lạp trưởng, hóa duyên đã mãn, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, an nhiên viên tịch vào lúc 3 giờ 00 sáng ngày 26 tháng 02 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 31/3/2019), tại chùa Thiên Hòa, số 167/2, kp. Thạnh Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

                    *Trụ thế: 92 năm

                    *Hạ lạp: 68 năm

  1. Lễ Nhập kim quan: vào lúc 14 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2019 (nhằm ngày 26/2/Kỷ Hợi).
  2. Lễ Truy niệm: vào lúc 06 giờ 00 ngày 04 tháng 4 năm 2019 (nhằm ngày 30/2/Kỷ Hợi).
  3. Lễ Cung tống kim Quan: vào lúc 08 giờ 00 ngày 04 tháng 4 năm 2019 (nhằm ngày 30/2/Kỷ Hợi).
  4. Lễ Trà tỳ: vào lúc 10 giờ 00 ngày 04 tháng 4 năm 2019
    (nhằm ngày 30/2/Kỷ Hợi) tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên, Dĩ An, Bình Dương.

Tang lễ được long trọng cử hành tại chùa Thiên Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

BAN TỔ CHỨC

 

The post Bình Dương: Cáo Phó Ni trưởng Thích Nữ Như Huy tân viên tịch appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.