PSO – Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người tu. Mùa An cư Kiết hạ (ACKH) là thời điểm để Tăng Ni thúc liễm ba nghiệp, trau dồi giới đức. Trên tinh thần đó, sáng ngày 20/6/2020 (nhằm ngày 29/4 nhuận năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã vân tập về trụ sở BTS – Trung tâm văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và hôm nay là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2564- DL.2020.

Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn Phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức trường hạ; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh, và gần 750 hành giả an cư đồng tham dự.

Nhân ngày bố tát đầu tiên của trường hạ, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn Phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức trường hạ đã sinh hoạt Giáo hội và thảo luận các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà. Đồng thời, Hòa thượng còn sách tấn chư hành giả an cư hãy luôn nghiêm trì Giới luật, tự điều chỉnh bốn oai nghi của mình, trao dồi từ bi và trí tuệ để mỗi bước chân đi là mỗi bước tiến trên con đường tăng trưởng đạo nghiệp, điều này sẽ giúp cho hành giả có được Chánh kiến và Chánh Tư duy khi dấn thân trên bước đường hành đạo của mình, hầu duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp. Những lời giáo huấn của Hòa thượng là hành trang quý báu để người hành giả an cư tinh tấn, tiến bộ hơn trên con đường tu học. 

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn Phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC trường hạ thảo luận các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà

Theo đó, ĐĐ.Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh báo cáo thông kiểm số chúng của 04 điểm an cư: chùa Hội Khánh (chư Tăng); chùa Thiên Chơn (Tăng sinh Trường TCPH); chùa Tây Thiên (chư Ni) và chùa Bồ Đề Đạo Tràng (Ni sinh Trường TCPH), cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh với gần 750 hành giả. Tiếp đến, đại diện 09 Ban Trị sự huyện, thị, thành phố báo cáo thông kiểm số chúng đăng ký An cư Kiết hạ của từng đơn vị.

Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một thông kiểm số chúng
Ban Trị sự GHPGVN TP. Thuận An thông kiểm số chúng
Ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An thông kiểm số chúng
Ban Trị sự GHPGVN thị xã Bến Cát thông kiểm số chúng
Ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên thông kiểm số chúng
Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Giáo thông kiểm số chúng
Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng thông kiểm số chúng
Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng thông kiểm số chúng
Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên thông kiểm số chúng

Thiền đường nhị bộ đại chúng trở về đại hùng bửu điện thực hiện các nghi thức thiền môn, niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, và hội chúng cùng lắng lòng thính giới. Qua đó, đại chúng được cùng nhau ôn lại những điều Đức Phật đã dạy, luôn sống tỉnh thức, thanh tịnh, lấy đó làm chất liệu để thanh lọc thân tâm, trau giồi Giới – Định – Tuệ, hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Tại trai đường, gia đình Phật tử Liêm Chính đã cung đối trước chư Tôn đức Tăng Ni dâng lời tác bạch cúng dường, đồng thời cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc luôn được bình an, hạnh phúc, cửu huyền thất tổ được vãng sanh miền lạc cảnh. 

Gia đình Phật tử Liêm Chính dâng lời tác bạch cúng dường

Xin giới thiệu một sô hình ảnh ghi nhận được: 

Tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm bố tát, tụng giới

Niệm Phật cầu gia hộ

Đại đức Thích Chúc Lạc – điều phối chương trình buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh phát biểu
TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh phát biểu

Ni trưởng TN. Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu
Ni sư TN. Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu
Đại diện chư hành giả Tăng Ni dâng lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức đăng lâm đại hùng bửu điện thuyết giới bố tát

Quang cảnh thuyết giới bố tát của chư Tăng

An Mai – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Lễ Bố tát đầu mùa an cư tại chùa Hội Khánh appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.