PSO – Nhân kỷ niệm Khánh đản Đức Phật A Di Đà, ngày Rằm tháng 11 năm Nhâm Dần, tại chùa Thanh Nghiêm (xã Minh Thành, thị xã Chợ Thành, tỉnh Bình Phước) TT. Thích Minh Tịnh – Trụ trì chùa đã hướng dẫn quý Phật tử phát tâm mua 400kg cá giống làm lễ và thả tại đập Phước Hòa. Thể hiện đúng tinh thần từ bi của Đạo Phật, đem đến sự tự do cho chúng. Đúng với lời dạy của Đức Phật:

“Từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chi lạc
Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ”.

Trong đó, “Từ” là lòng yêu thương, thường đem vui cho tất cả chúng sinh. “Bi” là lòng thương xót, dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sinh. 

Tại buổi lễ, Thượng toạ trụ trì và Phật tử đã đem hết tâm thành cầu nguyện cho thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, đại dịch sớm tiêu trừ.

Sau đó, cả đoàn về chùa dùng bữa cơm chay đạm bạc trong niềm hoan hỷ và thanh tịnh của đạo tràng.

Tin, ảnh: An Huyền