Bình Phước: Gieo chút duyên lành trong mùa an cư.

64

Ngày 27/7/2018 (nhằm ngày 15/6/ Mậu Tuất), kỳ bố tát lần thứ 4 của BTS thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã cùng nhau phát tâm cúng dường trai tăng đến chư hành giả an cư tại hạ trường Tăng tỉnh Bình Phước.

Trong ba tháng mùa mưa chư Tăng Ni câu hội về một trú xứ thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức.  Là ruộng phước phì nhiêu cho tứ chúng phát tâm cúng dường. Dịp này, đại diện chư Tôn đức trong BTS PG huyện Bù Gia Mập, Đại đức Thích Chiếu Lượng, Phó Trưởng BTS GHPGVN huyện Bù Gia Mập đã đối trước chư Tôn đức trong BTS PG tỉnh dâng lời tác bạch cúng dường cho 40 hành giả an cư tại hạ trường.

Đại diện chư Tôn đức trong BTS PG huyện Bù Gia Mập, Đại đức Thích Chiếu Lượng, Phó Trưởng BTS GHPGVN huyện Bù Gia Mập dâng lời tác bạch cúng dường

Tại buổi lễ, Thượng Toạ Thích Tỉnh Cường, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Bình Phước, Thiền chủ hạ trường ban lời pháp từ và hoan hỷ, tán thán công đức cúng dường của chư Tôn đức trong BTS PG huyện, toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để hứa khả sự cho cúng dường như pháp này. Cuối lời, Thượng tọa cũng gửi lời kính chúc chư Tôn đức các Ban Trị Sự trên địa bàn tỉnh Bình Phước, quý nam nữ Phật tử thân tâm an lạc, thành tựu mọi công tác phật sự mà Giáo hội giao phó.

Thượng Toạ Thích Tỉnh Cường, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Bình Phước, Thiền chủ hạ trường ban lời pháp từ

Ban TTTT PG tỉnh Bình Phước