CÁO PHÓ

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỊ XÃ LAGI PHÂN BAN NI GIỚI THỊ XÃ LAGI MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN:

NI SƯ THÍCH NỮ THỤC NHỰT – Nguyên Trưởng Ban Từ Thiện Xã Hội Ban Đại Diện Phật Giáo Thị Xã LaGi Nhiệm Kỳ 2005-2012 – Trụ Trì Chùa Quảng Hương, Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, TX LaGi, Tỉnh Bình Thuận.

-Do niên cao lạp trưởng, Ni Sư đã thuận thế vô thường, mãn duyên thu thần viên tịch vào lúc: 18h20′, ngày 28/10/2021 (Ngày 23/ 09/ Tân Sửu) tại chùa Quảng Hương, Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, TX La Gi, Tinh Bình Thuận.

  • Trụ thế: 85 năm
  • Hạ Lạp: 32 năm.

-Lễ Nhập Kim Quan: chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 29/10/2021 (ngày 24/09/ Tân Sửu). Kim Quan: Tôn trí tại chùa Quảng Hương, 555 Lý Thái Tổ, Thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, TX La Gi, Tỉnh Bình Thuận.

-Lễ viếng: bắt đầu từ 15 giờ, ngày 29/10/2021 (Ngày 24/09/ Tân Sữu). Lễ Truy Niệm: Cử hành lúc 06 giờ, ngày 31/10/2021 (Ngày 26/09/ Tân Sửu), Sau đó phụng tống Kim Quan Ni Sư Trà Tỳ tại đài Hóa Thân Biên Hòa, Thành Phố Biên Hòa, Tinh Đồng Nai.

Kính thông báo đến chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại đức Tăng, Chư tôn đức Giáo phẩm Ni, quý Phật tử được biết, để phúng viếng và nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Ni Sư cao đăng Phật Quốc.