PSO- “Ưu Đàm hoa nở thơm lừng. Nơi nơi chốn chốn đón mừng Như Lai.” Ngày 15/5/2022 hòa trong không khí hân hoan kính mừng Khánh Đản lần thứ 2646 của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam và Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Linh đã long trọng tổ chưc Đại lễ Phật Đản của huyện nhà tại chùa Pháp Quang và chùa Quảng Minh.

  • Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam tổ chức lễ đài chính tại chùa Pháp Quang:

HT.Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, cung tuyên Thông điệp Phật Đản của Trưởng lão Quyền Pháp Chủ GHPGVN
Thượng tọa Thích Nguyên Chơn, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam, tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

 

  • Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Linh tổ chức lễ đài chính tại chùa Quảng Minh:

Đại đức Thích Phước Nghĩa, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Linh tuyên đọc Diễn văn Phật Đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Viên Nguyên tổng hợp