Tối nay, vào lúc 21h ngày 19/5/Mậu Tuất (nhằm 2/7/2018) tại chùa Hải Quang (Mùi Né, TP. Phan Thiết) Ban tổ chức Tang lễ, cùng môn nhân tứ chúng thiết lễ nhập Kim quan cố Hòa Thượng húy Thượng Đồng hạ Văn tự Thiện Tâm hiệu Trí Thành tân viên tịch.

Buổi lễ có sự hiện diên của HT. Thích Minh Trí – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận (Ban chứng minh Tang lễ); HT. Thích Minh Nhật – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, (Trưởng ban tổ chức Tang lễ); HT. Thích Ân Chánh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, (Phó ban tổ chức Tang lễ Sám chủ đàn tràng); TT. Thích Thông Triêm – Phó trưởng BTS, kiêm trưởng Ban GDPG tỉnh; TT. Thích Phước Túc – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Mỹ – Phó trưởng BTS, kiêm trưởng Ban kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh; hợp cung chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng ni và hàng trăm Phật tử cũng về dự lễ, đồng cầu nguyện Giác linh cao đăng Phật quốc.

Trong không khí trang nghiêm, HT.Thích Ấn Chánh đương vi sám chủ Tang lễ cử hành nghi thức gia trì Kim quan theo nghi lễ truyền thống.

Trầm hương quyện tỏa, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, hòa chung tiếng niệm Phật của chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử. Chư pháp tử và môn đồ hiếu quyến của cố Hòa thượng đã cung thỉnh nhục thân Ngài từ thiền thất đến nơi tôn trí Kim quan tại lễ đường để Nhập Kim Quan.

Như Cáo Phó đã đưa, cố HT.Thích Trí Thành, đươc Giáo Hội suy tôn lên hàng giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng BTS GHPGVN TP.Phan Thiết.

– Nguyên Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận,

– Nguyên Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận.
– Nguyên đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận.
– Nguyên Ủy viên UBMTTQVN TP.Phan Thiết.
– Nguyên đại biểu HĐND P.Mũi Né.
– Nguyên Ủy viên UBMTTQVN P.Mũi Né và Hàm Tiến.
– Nguyên phó Trụ trì Tòng Lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết).
– Trưởng ban Bảo trợ Trường TCPH tỉnh Bình Thuận,

– Trụ trì chùa Hải Quang và Hải Tịnh (Múi Né -TP.Phan Thiết)

Do niên cao lạp trưởng, Ngài đã thâu thần Viên tịch vào lúc 5g ngày 2-7-2018 (19-5-Mậu Tuất) tại chùa Hải Quang (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) – trụ thế: 71 năm, Hạ lạp: 46 năm.

Lễ nhập Kim quan vào lúc 21 giờ ngày 2-7-2018 (19-5-Mậu Tuất). Kim quan Hòa Thượng được tôn tại chùa Hải Quang (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết).

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Bình Thuận