Thứ Bảy, Tháng Chín 25, 2021

Bình Thuận: Lễ phụng tống kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Chơn Châu làm lễ trà tỳ

Xem Thêm

PSO- Sáng ngày 15/6/2021 (nhằm ngày 6/5 Tân Sửu) môn đồ Pháp quyến chùa Pháp Bảo đã trang nghiêm tổ chức lễ phụng tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Chơn Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận, Phó Trụ Trì chùa Pháp Bảo (phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) làm lễ trà tỳ.

Quang lâm chứng minh, gia trì, hộ niệm có Trưởng lão Thích Huệ Tánh- Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS PG tỉnh Bình Thuận; HT.Thích Minh Nhật- Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh. Chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh cùng quý Phật tử đạo tràng chùa Pháp Bảo cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức đã cung tuyên Tiểu sử cố Ni trưởng; đại diện môn đồ Pháp quyến dâng lời Tưởng niệm:

  • Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Môn
  • Pháp danh: Nguyên Hóa; Pháp Tự: Chơn Châu.
  • Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Thuận
  • Phó Trụ Trì chùa Pháp Bảo (phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết)
  • Viên tịch: 13/6/2021 (mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu)
  • Trụ thế: 72 năm; Hạ lạp: 44 năm.

Tiếp đến, chư Tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật, Phất trần, khai thị, Tứ chúng đồng niệm Phật trợ tiến giác linh cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng rời chùa Pháp Bảo đến nơi trà tỳ.

Nguyên Hảo- Viên Nguyên

—o0o—

TIU S : NI TRƯỞNG THÍCH N CHƠN CHÂU

  1. THÂN TH

Ni Trưởng thế danh Nguyễn Thị Môn, PD Nguyên Hóa, Pháp Tự Chơn Châu, sinh ngày 05 / 02 / Canh Dần ( 1950 ) tại làng An Thuận , xã Hương Cần , huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .

Ni Trưởng là con gái đầu lòng của cụ ông Nguyễn Đình Trạo – Pháp danh Nguyên Ngộ và cụ bà Nguyễn Thị Khuyến – Pháp danh Tâm Hóa (đã xuất gia nay là Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Hoàng), Ni Trưởng có một em gái cũng xuất gia là Ni trưởng Thích Nữ Như Hải, trụ trì chùa Pháp Bảo.  Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thâm tín đạo Phật lại chịu ảnh hưởng Nho giáo nên từ nhỏ bản tánh Ni Trưởng rất hiền hòa, đĩnh đạc hơn các bạn đồng trang lứa .

Năm lên 6 tuổi, Ni Trưởng mồ côi cha, vài năm sau mẹ giác ngộ vô thường xuất gia cần cầu giải thoát. Ni Trưởng được sự đùm bọc dạy dỗ yêu thương của ông bà ngoại. Năm 15 tuổi Ni Trưởng được ông bà ngoại dẫn đến chùa Từ Đàm quy y với Hòa Thượng thượng Thiện hạ Siêu , Ngài ban cho Pháp danh Nguyên Hóa. Từ đây, hạt giống bồ đề như được tưới tẩm vun bồi chờ ngày đơm hoa kết trái.

  1. XUT GIA HĐẠO:

Nhờ có túc duyên nhiều đời với Phật Pháp , nên mỗi lần về chùa Sư Nữ Diệu Viên – Huế – thăm “Sư Mẫu ”, Ni trưởng vui mừng lạ thường, nên đã dũng mãnh phát tâm xuất gia học đạo. Nhân ngày Đại Lễ Phật Đản (15/04/1968 ) lúc vừa tròn 18 tuổi, tuổi hoa niên đẹp nhất một đời người, Ni Trưởng lạy Ni trưởng Khai Sơn chùa Sư Nữ Diệu Viên – Huế làm Thầy Thế phát.

Sau 4 năm tinh tấn tu học, vào ngày 17/10/1972 Ni Trưởng được Bổn Sư cho thọ giới Sa Di Ni tại giới đàn chùa Diệu Đức – Huế với Pháp tự Chơn Châu.

Với ý chí khát khao cần cầu giáo pháp mà ở Huế thời đó chiến tranh khốc liệt, nên Ni Trưởng được Bổn Sư cho vào chùa Từ Nghiêm – Sài Gòn nhập chúng tu học, vì giới pháp còn nhỏ nên Ni Trưởng cầu Sư Bà thượng Như hạ Chí ( Vụ trưởng Ni Bộ Bắc Tông) làm Y chỉ Sư để  tu học. Ngày 05/06/1975 Ni Trưởng được thọ giới Thức Xoa Ma Na tại giới đàn do Ni bộ tổ chức tại chùa Từ nghiêm .

Là một học Ni gương mẫu, tinh tấn tu tập, học hành chăm ngoan nên ngày 26/09/1977 Ni Trưởng được quý Ni trưởng cho thọ giới Cụ Túc tại giới đàn chùa Từ Nghiêm.

Gần 10 năm lục hòa cộng trụ tại chùa Từ Nghiêm (Trụ sở Ni Bộ Bắc Tông) Ni Trưởng luôn nỗ lực tu học  lấy Giới – Định – Huệ làm kim chỉ nam trên bước đường tu thân hành thiện.

  1. THI K HÀNH ĐẠO :

Năm 1984 vì nhu cầu Phật sự , Ni Trưởng về Huế giúp hai Sư Huynh chung lo Phật sự tại chùa Phù Cát – Thủy Dương – Hương Thủy – Huế . Thời kỳ gạo châu củi quế, đời sống tu sĩ vô cùng khó khăn nhưng Ni trưởng không quản gian lao, khó nhọc cùng hai Sư Huynh trùng tu Chánh điện và nhà Tăng khang trang.

Năm 1988, vâng lời Quý Sư Bà, Ni Trưởng tiếp nhận chùa Vạn Thiện, quận 10 Sài Gòn để dẫn dắt Phật tử tu học.

Năm 1990, Ni Trưởng cùng em gái của mình là Ni trưởng Thích Nữ Như Hải tiếp nhận chùa Pháp Bảo – phường Lạc Đạo , TP . Phan Thiết.

Năm 2003, Ni Trưởng cùng Sư Em đại trùng tu ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Pháp Bảo, Ni Trưởng đem hết sức lực và trí tuệ của mình quan tâm xây dựng ngôi chánh điện trang nghiêm như ngày hôm nay để Ni chúng và Phật tử yên tâm tu học.

Năm 2005, Ni Trưởng đúc Đại Hồng Chung để thức tỉnh âm dương đồng lợi dưỡng.

Năm 2006, xây dựng nhà Tăng. Năm 2017 Ni Trưởng cùng Sư em  trùng tu hai bảo tháp, hầu đền đáp thâm ân Tổ Sư Khai Sơn chùa Pháp Bảo.

Gần 30 năm Ni trưởng về chùa Pháp Bảo, không gian nơi đây như đổi thay hoàn toàn, sân chùa lúc nào cũng tràn ngập hoa tươi, nhìn cảnh Già Lam uy nghi thanh tịnh như hôm nay, đâu đâu cũng có bóng dáng của Ni Trưởng.

Ni Trưởng là vậy … , tận tâm, xông xáo ,hết mình vì Phật sự .

4. NHIP HÓA ĐỘ CHÚNG:

Ni Trưởng cùng Sư Em của mình luôn thao thức cho tiền đề của Ni Lưu và Sứ mạng cao quý của Chư Tổ để lại là “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức ” . Trong cuộc sống Ni Trưởng luôn lấy Giới Luật làm đầu, lấy đời sống tịch liêu đạm bạc, an bần thủ đạo để dạy chúng, nhờ vậy đệ tử được thấm nhuần ân đức của Ni Trưởng, học hành đến nơi đến chốn, có vị đang du học nước ngoài, có vị thừa hành Phật sự ở các tỉnh.

Nhiệm kỳ 2007 – 2022, Ni Trưởng được cung thỉnh vào hàng Chứng Minh Phân ban Ni giới Tỉnh Bình Thuận. Đối với Phật tử tại gia Ni Trưởng luôn đem lòng từ bi, không phân biệt sang hèn, tận tình hướng dẫn họ tu tập hầu mong mọi người, mọi nhà đều sống an vui hạnh phúc .

  1. THỜI KỲ VIÊN TỊCH :

Đầu năm 2015 khi biết mình mang bệnh nan y, Ni Trưởng vẫn lạc quan sống chung với bệnh duyên suốt 7 năm trời, thân bệnh mà tâm không bệnh, Ni Trưởng sắp xếp Phật sự của chùa, dặn dò việc hậu sự của mình và thuận thế vô thường, xả báo thân vào lúc 11 giờ , ngày 13 tháng 06 năm 2021 (nhằm mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu ). Trụ thế: 72 tuổi, trải qua 44 mùa an cư khép lại cuộc đời tu hành của một bậc Ni Lưu phạm hạnh trong niềm tiếc thương vô hạn của môn đồ đệ tử và Phật tử gần xa.

Nam mô từ Lâm tế chánh tông, tứ thập tứ thế húy thượng Nguyên hạ Hóa, hiệu Chơn Châu Ni Trưởng giác Linh.

Môn đồ phụng soạn

 

Bài Viết Mới

TP. HCM: Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (quận 4) trao tặng 2000 phần quà cho bà con khó khăn tại các khu trọ

PSO - Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, thời gian giãn...

TP.HCM: Phật giáo huyện Bình Chánh trao tặng nhu yếu phẩm cho cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiện Phước Nhân Ái...

PSO - Phật giáo huyện Bình Chánh liên tục thực hiện chương trình: ‘‘Chung một vòng tay” nhằm chăm lo đời sống an sinh...

Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Phước chia sẻ yêu thương trong đại dịch

PSO - Sáng ngày 24/9/2021, Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Phước đã tổ chức trao tặng quà cho công nhân trong các khu...

Đồng Tháp: Chia sẻ 8 tấn gạo ủng hộ đến chùa Giác Thiên TP.Vĩnh Long

PSO - Ngày 23/9/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, BTS Phật giáo huyện Châu Thành đã vận động và chia sẻ 8...

DANH MỤC

An Cư Lạc Nghiệp10Bách Tăng đất Việt1Bản tin Phật sự 20h260Bản Tin Tiếng Anh87Câu Chuyện Bên Tách Trà3Câu Chuyện Cửa Thiền12Danh Thắng Phật Giáo30Đại hội Phật giáo các huyện - thị58Đọc Lại Tạp Chí VHPG369Đồng Vọng Pháp25Đường Vào Nội Tâm5Góp ý dự thảo quản lý tiền công đức1Hòa thượng Chủ tịch429Hoằng pháp - Thuyết Giảng321Hoằng Pháp Online142Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM13Hướng Dẫn Cắm Hoa16Lịch sử - Nhân vật29Lời Con Dâng Phật19Lời Phật Dạy4Nghệ Thuật Phật Giáo10Người Con Phật4Nổi bật96PG KIÊN GIANG164Phật giáo & đời sống29Phật giáo & tuổi trẻ353Phật giáo TP. HCM255Phật Học15Phật Pháp Hỏi Đáp43Phật sự miền Bắc2046Phật sự miền Đông3023Phật sự miền Tây3637Phật sự miền Trung2134Phật sự Quốc tế7Phật sự Quốc tế8Phật sự Tây Nguyên1151Phật sự Trung ương GH405Phóng sự166Quản Lý Thu Chi Tiền Công Đức11Sống Như Những Đoá Hoa5Thơ Thiền18Thuyết giảng400TIÊU ĐIỂM19Tin tức3497Tin tức - Phật sự15479Tình Người Trong Đại Dịch1352Toả Ngát Hương Sen9Trung Tâm Từ Thiện18Truyền hình trực tiếp434Từ thiện Xã hội2482Tự viện - Chân dung139Văn bản Giáo hội153Văn hóa Phật giáo386Vesak 201946Video4746Vu Lan - Nguyện Làm Con Thảo35VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 202166

Bài Viết Liên Quan