PSO- Nhân mùa an cư kiết Hạ Phật lịch 2566, dương lịch 2022, để động viên, sách tấn chư Ni hành giả tỉnh nhà, ngày 30/6/2022, Ni trưởng Thích Nữ Như Hải – Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh (PBNG PG) tỉnh Bình Thuận, cùng chư Tôn đức Ni trong Phân ban đã đến thăm và cúng dường 6 trường Hạ Ni trong tỉnh.

Cùng đi trong đoàn có Ni trưởng Đền Liên chứng minh PBNG tỉnh; Ni sư TN. Diệu Minh thường trực PBNG tỉnh; Ni sư TN. Hạnh Pháp – Thư kí PBNG tỉnh;  Ni sư TN. Hạnh Duyên Trưởng PBNG huyện Tuy Phong; Ni sư TN. Hạnh Châu trưởng PBNG TP. Phan Thiết; Ni sư TN. Hạnh Hải phó PBNG TX. Lagi; chư Tôn đức Ni thành viên PBNG và quý Phật tử.

Khởi hành từ chùa Bình Quang (phường Hưng Long, TP.Phan Thiết), văn phòng PBNG PG tỉnh, phái đoàn đã đến thăm 6 trường Hạ: tịnh xá Ngọc Vân- huyện Bắc Bình; tịnh xá Ngọc Thạch, TP.Phan Thiết; chùa Quảng Phước- huyện Hàm Tân; tịnh xá Ngọc Chiếu TX. Lagi; chùa Huyền Long-TX. Lagi và chùa Quảng Hương- huyện Đức Linh.

Tại các nơi đến, đoàn đã đảnh lễ Tam Bảo, tác pháp cúng dường trường Hạ,  thăm hỏi sức khỏe Ban Chức sự, chư hành giả và sách tấn đại chúng tinh tấn tu học tam vô lậu học, trau dồi Kinh luật luận để gội rửa thân, tấn tu đạo nghiệp.

Tiếp đoàn, đại diện Ban Chức sự các trường Hạ vấn an sức khỏe chư Tôn đức trong đoàn và báo cáo sinh hoạt của trường Hạ…

Buổi thăm viếng 6 trường Hạ Ni kết thúc vào lúc 21 giờ cùng ngày, trong niềm hoan hỷ của các thành viên trong đoàn.

Được biết, ngày 01/7/2022 (03/6/Nhâm Dần) nhân ngày sinh hoạt tập chung (Bố tát, Quá đường, Kinh hành niệm Phật…) của chư Ni TP.Phan Thiết, tại chùa Bình Quang, đại diện PBNG PG Bình Thuận cũng đã tác pháp cúng dường đến các hành giả chư Ni tại trường Hạ.

Minh Nguyên