xtp 2593 copy

xtp 2583 copy

xtp 2576 copy

xtp 2613 copy

xtp 2609 copy

xtp 2608 copy

xtp 2595 copy

xtp 2645 copy

xtp 2643 copy

xtp 2617 copy

xtp 2674 copy

xtp 2667 copy

Ban TTTT PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

The post BRVT: Công tác chuẩn bị Lễ Phật đản PL.2564 tại các cơ sở trực thuộc appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.