Cà Mau: Chùa Vạn Phước tổ chức khóa tu Bát quan trai giới

Xem Thêm

Trên tinh thần “Hoằng pháp vi gia vụ. Lợi sanh vi bổn hoài”, nhằm trợ giúp và tạo điều kiện cho hàng Phật tử tại gia có ước muốn được tu tập thực hành theo hạnh xuất gia trong một ngày, phần nào cắt bớt gia duyên ràng buộc. Chùa Vạn Phước, ấp Lê Năm, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau hàng tháng vào  ngày mùng 10 âm lịch đều tổ chức ngày tu Bát quan trai cho hơn 100 nam nữ Phật tử tại địa phương.

Đến hẹn lại lên, từ sáng sớm quý Phật tử đã tề tựu về chùa đông đủ, trong nét mặt rạng ngời, tay chắp búp sen chào hỏi chư huynh đệ. Đúng 8 giờ sư cô Thích Nữ Diệu Minh – Ủy viên Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Cà Mau, Phó BTS Phật giáo huyện Phú Tân, Trụ trì chùa Vạn Phước, trước khi trao 8 giới cho các hành giả đã chia sẻ pháp thoại với nội dung tán thán tinh thần cần cầu tu học của quý Phật tử, khái quát về giá trị và lợi ích của phương pháp tu tập…

Tu tập Bát quan trai là thực hành hạnh xuất gia trong một ngày một đêm. Do vậy, thọ trì Bát quan trai giới là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tu tập của người Phật tử hướng đến giải thoát, giác ngộ, đóng bít cửa ác đạo mà mở cửa nhân thiên diệu thiện Niết Bàn. Bát quan trai giới là tám cửa trai giới, bao gồm: Không giết hại; không trộm cướp; không dâm dục; không nói dối; không uống rượu;  không xem ca nhạc, múa hát và trang điểm; không nằm giường cao rộng lớn và không ăn phi thời.

Do nhu cầu tu tập của hàng Phật tử tại gia mà Đức Phật chế định Bát quan trai giới. Đối tượng tham gia thọ trì trai giới phải là Phật tử, tức đã thọ Tam quy và trì ngũ giới. Thời lượng thích hợp để thọ trì Bát quan trai giới là một ngày một đêm. Nếu thời gian ít hơn thì không đủ để an trú và điều phục thân tâm cho thanh tịnh. Còn nếu thời gian dài hơn, thì người thọ cũng không đủ năng lực và kham nhẫn để duy trì sự an trú đó. Sau một ngày một đêm thì giới Bát quan trai tự xả vì giới thể chỉ có tác dụng trong thời lượng nhất định, chỉ thích hợp đến mức đó mà thôi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh và điều kiện của trú xứ không đáp ứng được, thì có thể phương tiện giảm bớt thời gian tu tập chỉ nội trong một ngày rồi xả giới.

Trong ngày tu tập Bát quan trai giới người đệ tử Phật phát tâm thọ trì tám giới, nỗ lực nhiếp tâm bằng cách niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Trong tám giới của Bát quan trai giới, bốn giới đầu thuộc về tánh tội tức các tội thuộc về bản chất. Nếu phạm vào một trong bốn tội này thì nhất định bị đọa lạc. Hành trì bốn giới này giúp hành giả tránh được khổ báo trong tam đồ, ác đạo. Bốn giới sau dùng để phòng hộ, bảo vệ người tu không phạm vào tánh tội. Hành trì giới thứ năm Không uống rượu là để phòng hộ sự phóng dật, buông lung của thân tâm. Giữ gìn ba giới còn lại là để phòng hộ tâm kiêu mạn, phóng đãng. Vì khi những tâm này khởi dậy dễ đưa hành giả đến chỗ hủy phạm giới thể. Thực hành song song với trì giới là tu tập chánh niệm. Ngoài “lục niệm” như đã trình bày, người Phật tử còn tụng kinh, nghe pháp, kinh hành và lễ bái… với mục đích thanh tịnh thân tâm, ly dục và giải thoát.

Tu tập Bát quan trai giới trọn vẹn, hành giả gặt hái được rất nhiều lợi ích. Trước mắt, người Phật tử tại gia có cơ hội thực tập xuất gia cả thân lẫn tâm trong một ngày đêm. Nhờ đó, họ đã thân chứng pháp vị an lạc, ly dục và giải thoát, làm nền tảng cho thánh vị A La Hán. Mặt khác, Đức Phật dạy: “Thực hành trai giới có quả lớn, có lợi ích lớn, có sáng chói lớn, có ánh sáng lớn” (Kinh Tăng Chi Bộ). Người tu tập Bát quan trai giới, đầy đủ tám chi, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên các cõi Trời, cộng trú với chư Thiên, có đầy đủ phước báo và thọ lạc, mạng sống lâu dài. Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật dạy: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tỗi ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức”.

Sau giờ pháp thoại của Sư cô Trụ trì, là nghi thức truyền trao 8 giới và thời khóa tu tập một ngày được bắt đầu trong theo như chương trình đã định gồm: tụng kinh, lạy Phật, kinh hành niệm Phật, thọ trai…

Đạo tràng tuy không đông, nhưng sự tinh tấn của quý nam nữ Phật tử cùng với tâm nguyện hoằng truyền chánh pháp nơi vùng sâu xa của Sư cô Thích Nữ Diệu Minh đã tạo nên môi trường tu tập lý tưởng cho Phật tử xa gần.

TN Diệu Minh

Ban TTTT PG tỉnh Cà Mau

Bài Viết Mới

Long An: Góp nhặt yêu thương, chia sẻ trong đại dịch của Câu lạc bộ Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá

PSO - Chiều ngày 18/6/2021 (nhằm ngày 09/5 năm Tân Sửu), ĐĐ. Thích An Nhất - Chủ nhiệm CLB...

DANH MỤC

Bài Viết Liên Quan