Cáo Phó: Ni trưởng Thích Nữ Điểu Liên tân viên tịch

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN TRỊ SỰ

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Cần Thơ, ngày 1

7 tháng 4 năm 2022

 

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ;
– Phân Ban Ni giới GHPGVN thành phố Cần Thơ;
– Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn;
– Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ ĐIỂU LIÊN

– Chứng minh Phân Ban Ni giới GHPGVN thành phố Cần Thơ;
– Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ;
– Nguyên Phó Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN thành phố Cần Thơ;
– Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn;
– Nguyên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu, quận Ô Môn.

Do niên cao lạp trưởng Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 01g30 ngày 17 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần) tại Tịnh xá Ngọc Châu, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

  • Trụ thế: 70 năm.
  • Hạ lạp: 49 năm.

Lễ nhập kim quan vào lúc 11g00 ngày 17 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần) tại Tịnh xá Ngọc Châu, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 13g00 ngày 17 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần).

Lễ Truy niệm cử hành vào lúc 07g00 ngày 20 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng 3 năm Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan làm lễ Trà tỳ tại đài hỏa táng Sơn Trang Tiên Cảnh./.

Nay cáo phó,
TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

 

 

Hòa thượng Đào Như