GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN TRỊ SỰ
———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Bình Phước, ngày 19 tháng 9 năm 2022

 

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập;

– Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ TẤN
(1946-2022)

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng, Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập, Trụ trì Chùa Thanh Hoa, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 19 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Dần) tại Chùa Thanh Hoa, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

-Trụ thế: 77 năm;                          – Hạ lạp: 49 năm.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào 16 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Dần).

Kim quan được tôn trí tại: Chùa Thanh Hoa, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Lễ viếng bắt đầu vào 07 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Nhâm Dần).

Lễ truy niệm được cử hành vào 08 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Nhâm Dần).

Lễ cung tống kim quan vào 09 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Nhâm Dần). Lễ trà tỳ tại Đài Hỏa Táng Bệnh viện Nhơn Ái, huyện Bù Gia Mập, sau đó thỉnh xá lợi về phụng thờ tại Tổ đường Chùa Thanh Hoa.

Nay Cáo Phó
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN BÙ GIA MẬP
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Đã ký

THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỨC THIỆN