PSO – Căn cứ Tỳ Ni tạng, giới luật đức Phật chế định, sáng nay 19/2/2023 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão), chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy cô Văn phòng và gần 500 Tăng Ni sinh của Học viện PGVN tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ bố tát, tụng giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni theo thông lệ. Đây là kỳ Bố tát đầu tiên của Học viện trong năm nay.

Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện cùng toàn thể Tăng Ni sinh tham dự đông đủ.

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm vân tập tại Thiền đường Tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối.

Tăng sinh Thích Giác Quang, Thích Tục Tri được Đại Tăng sai cử tụng giới. Ngoài ra, chúng Sa di và Hình đồng sau khi nghe giáo giới được chư Tăng hướng dẫn tụng “24 chương uy nghi dành cho người xuất gia”. Chư Tăng đồng thanh tụng lại các giới luật được đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm Tăng đoàn. Sau khi lễ Bố tát hoàn mãn, Đại đức Chánh Văn phòng đã có đạo từ, nhận định phần tụng giới sáng nay và chỉ đạo một số công việc của Học viện. Đại chúng đều nhất tâm hoan hỷ, y giáo phụng hành lời chư tôn đức chỉ dạy.

Lễ Bố tát, tụng giới là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn nói chung, Học viện nói riêng, giúp cho mỗi người tăng trưởng giới đức, Tăng già đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, góp phần vào thành quả tu học của mỗi Tăng Ni sinh trong thời gian theo học tại Học viện PGVN tại Hà Nội.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Học viện