HCM: Sáng ngày 10-12-2022 ( nhằm 17-11 Âm Lịch Nhâm Dần ) tại chùa Linh Quang (P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) Chư Tôn Đức Tăng đã làm lễ quy y Tam bảo cho phật tử đăng ký tại chùa Linh Quang và phóng sanh nhân ngày Lê Vía Phật A Di Đà 17-11 Âm Lịch. Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Minh Quang, Trưởng BTS Phật giáo Q.1, trụ trì chùa cùng chư Tăng và toàn thể đại chúng đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật sau đó Thượng tọa đã có bài thuyết giảng về ý nghĩa của quy y Tam Bảo và ngũ giới.

Sau phần truyền thọ quy giới Thượng tọa còn hướng dẫn oai nghi cần thiết của người Phật tử ngày nay. Kết thúc buổi lễ quy y ai cũng hiểu rõ mục đích ý nghĩa quy y Tam bảo và 5 giới cấm để làm người Phật tử có ích và sống hạnh phúc, quý thiện nam tín nữ tiếp tục phát nguyện vâng giữ 5 điều đạo đức. Ấy là không sát sinh; không dối gạt; không ngoại tình; không trộm cắp; không sử dụng ma tuý, rượu.
Nhân dịp này Thượng toạ đã có bài pháp chia sẻ với phật tử về ý nghĩa của sự quy y là được nương nhờ vào 03 ngôi báu Phật, Pháp và Tăng, nương vào Phật để Ngài đưa đường chỉ lối đến con đường giải thoát, nương vào Pháp để tránh tất cả mọi điều xấu ác, làm tất cả các điều lành chuyển hóa con người từ khổ đau hầu mang lại an lạc hạnh phúc. Nương vào Tăng là những người thầy đưa đường chỉ lối cho các quý vị trên con đường tu học.

Buổi lễ quy y và phóng sanh tại chùa Linh Quang đã kết thúc trong tình thần thắm tình đạo vị. Toàn thể hội chúng xin nguyện trở thành người con Phật tinh tiến tu học trên con đường học Phật và giải thoát.

Bài & Ảnh: Sư Chơn Minh
Phóng Viên PSO
Thành viên BBT phatsuonline